Jak odrzucić spadek? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Jak odrzucić spadek?

Jak odrzucić spadek?

,

Dziedziczenie po osobie, która jest ustawowym spadkodawcą, nie zawsze jest korzystne. Czy można odrzucić spadek obciążony długami? Jak i kiedy można to zrobić?

Spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Aby nabyć spadek nie musi składać oświadczenia o przyjęciu spadku. Jednak nie ma obowiązku go przyjmować. Ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji i złożenie stosownego oświadczenie co do spadku. Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może:

  • przyjąć spadek wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe),
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe -spadkobierca przyjmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spadkodawcy tylko do wartości otrzymanego spadku),
  • odrzucić spadek.

Jeśli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Kto dziedziczy po zmarłym?

Do dziedziczenia może dojść na podstawie testamentu albo ustawy. W pierwszej kolejności dziedziczą po zmarłym dzieci i współmałżonek, czyli żona albo mąż. Jeśli dzieci nie żyją, to wnuki. Jeśli takich osób nie ma, to w dalszej kolejności dziedziczą rodzice. Jeśli rodzice nie żyją – to rodzeństwo zmarłego itd.

W jakim terminie można odrzucić spadek?

Spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku lub od dnia ogłoszenia testamentu na złożenie oświadczenia co do jego przyjęcia lub odrzucenia.

Spadkobierca ma także możliwość złożenia oświadczenia po tym terminie, jeśli przed sądem udowodni, że nie wiedział o tym, że doszło do zgonu spadkodawcy. W takiej sytuacji termin na złożenie oświadczenia biegnie od dnia, w którym uzyskał on informację o śmierci spadkodawcy lub o ogłoszeniu testamentu.

Gdzie się zwrócić, żeby odrzucić spadek

Jeśli spadkobierca chce odrzucić spadek, to musi zwrócić się do notariusza albo do sądu rejonowego właściwego do miejsca zamieszkania.

Spadkobierca składający wniosek u notariusza musi przedstawić:

  • dowód osobisty
  • wypis aktu zgonu spadkodawcy.

W sądzie rejonowym należy złożyć:

  • wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku,
  • wypis aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego, lub stwierdzeniu zgonu,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł.

Jakie są koszty odrzucenia spadku?

Jeśli spadkobierca decyduje się odrzucić spadek na drodze sądowej, ponosi koszt opłaty są dowej w wysokości 50 zł.

Zrobienie tego przed notariuszem oznacza opłacenie taksy notarialnej w wysokości 50 zł plus VAT, a także kilku wypisów aktu notarialnego, w tym kopii wysyłanej do sądu.

Niepełnoletnie dziecko

Na odrzucenie spadku w imieniu niepełnoletnich dzieci trzeba uzyskać zgodę sądu rodzinnego wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Najpierw zatem trzeba złożyć do sądu rodzinnego wniosek i przedstawić w nim najważniejsze informacje na temat negatywnych skutków finansowych, jakie spowoduje przyjęcie spadku przez dziecko.

Gdy sąd rodzinny wyda zgodę, trzeba drugi raz trzeba udać się do notariusza lub sądu rejonowego, żeby odrzucić spadek.

Skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku jest decyzją nieodwołalną, a spadkobierca, która ją podjął, traktowany jest w ten sam sposób, jak osoba, która nie doczekała otwarcia spadku.

Po złożeniu oświadczenia spadkobierca będzie wolny od potencjalnych długów, ale też aktywów, które pozostawił po sobie zmarły. Jeśli spadkobierca ma dzieci, to zgodnie z kolejnością dziedziczenia spadek przejdzie na nie. Jeśli spadek jest obciążony długami, to warto pamiętać o złożenia oświadczenia w imieniu swoich dzieci, jeśli te nie są jeszcze pełnoletnie.

Co się dzieje, gdy żaden spadkobierca nie chce spadku?

Jeżeli wszyscy spadkobiercy spadek odrzucą, to na samym końcu przejmuje go gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Przeczytaj też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >