Jak sprawdzić, czy wraz ze spadkiem odziedziczymy długi? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Jak sprawdzić, czy wraz ze spadkiem odziedziczymy długi?

Jak sprawdzić, czy wraz ze spadkiem odziedziczymy długi?

Zdarza się, że dziedziczymy po kimś spadek, ale nie mamy pewności, czy nie jest obarczony długami. Czy zanim zdecydujemy się na przyjęcie spadku, możemy sprawdzić wysokość ewentualnego zadłużenia – wyjaśnia Dominika Barańska wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie.

Michał Pustuła z programu „Radio Pogoda, w czym mogę pomóc?” na prośbę jednej ze słuchaczek po raz kolejny zajął się problemem przejmowania spadku i długów spadkowych. Jakiś czas temu Michał prosił radcę prawnego Przemysława Witkowskiego i notariusza o radę, jak zrzec się spadku, a potem Przemysław Witkowski podpowiadał, co zrobić, jeśli chcemy go przyjąć. Tym razem pani Maria zapytała, w jaki sposób znaleźć komornika, który podałby wysokość zadłużenia i jakie są koszty z tego tytułu. Wątpliwości słuchaczki wyjaśnia Dominika Barańska wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie.

Jaka jest droga postępowania w przypadku, kiedy dziedziczymy spadek, chcemy go przyjąć, ale nie wiemy, czy nie jest obarczony długami?

Jak sprawdzić, czy spadek jest obciążony długami?

– Jeżeli dziedziczymy przedmioty wartościowe bądź mają dla nas wartość sentymentalną i chcemy spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, występujemy do komornika z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza. Komornik ustali, jakie długi będziemy musieli przejąć wraz ze spadkiem, i co istotne, wszystko to będziemy mieli na papierze jako dokument. Wszystko, co jest w tym dokumencie, jest bardzo ważne. Żaden wierzyciel spoza tego protokołu nie będzie mógł żądać od nas spłaty długów spadkowych – wyjaśnia Dominika Barańska.

I tym wszystkim zajmuje się komornik? My oprócz zwrócenia się do komornika nie musimy już nic więcej robić?

– Komornik to wszystko wytłumaczy, on to wszystko ustala z urzędu. My nie musimy nic wiedzieć. Najważniejsze jest imię, nazwisko, PESEL i ostatnie miejsce zamieszkania osoby, która zmarła. To jest niezbędna wiedza. Spadkobierca otrzymuje protokół, w którym ma bardzo dokładnie opisaną wartość majątku, który dziedziczy, i wysokość długów, które wchodzą do tego majątku.

Jak znaleźć komornika, który sporządzi spis inwentarza i sprawdzi, czy spadek jest obarczony długiem?

Czy to może być każdy komornik, do którego się zwrócimy? Pani Maria jest z Krakowa. Czy komornik ma być z Krakowa, czy powiedzmy z Gdańska?

– Jeżeli sąd spadku jest z Gdańska, to tam mamy wystąpić do komornika o sporządzenie spisu inwentarza. To nie jest problematyczne, ponieważ my nie musimy nigdzie jeździć, wystarczy wszystko wysłać pocztą.

Koszt spisu inwentarza

Pani Maria pytała również o koszty sporządzenia spisu inwentarza. Pani Dominiko, jak to wygląda? Czy jako zlecający musimy ponosić koszty spisu inwentarza wchodzącego w spadek?

– Tak, to jest opłata stała bez względu na ilość majątku czy ilość długów wynosi 400 złotych – mówi Dominika Barańska.

Czy w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może być zwolniony z tej opłaty?

– Tutaj mamy takie same zasady jak w procesie cywilnym. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie pokryć kosztów, może wystąpić do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych, ponieważ nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny pokryć tej opłaty.