Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Stawki, zasady przyznawania - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Stawki, zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Stawki, zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych, potocznie nazywany „kuroniówką”, to świadczenie dla osób pozostających bez zatrudnienia. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze z urzędu pracy? Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku? Oto najważniejsze informacje.

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które są pozbawione sposobności zarabiania na życie. Wypłaca je powiatowy urząd pracy, a kwota podlega corocznej waloryzacji. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 – zasady przyznawania

Kto może się ubiegać o „kuroniówkę”? Zasiłek otrzymują osoby, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i mają status bezrobotnych, a urząd nie jest w stanie zapewnić im pracy zarobkowej ani stażu odpowiadającego ich wykształceniu i doświadczeniu. Oprócz tego warunkiem przyznania świadczenia jest udowodnienie, że przez minimum 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację było się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna.

Zasiłek przysługuje również osobom, które pracowały na umowę zlecenie, a podstawę wymiaru ich składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz także: Najniższa krajowa 2024. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku? 

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2024?

Spełnienie podstawowych zasad nie zawsze oznacza, że świadczenie dla bezrobotnych zostanie przyznane. Zasiłku nie otrzyma osoba, która:

 • w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron (chyba że porozumienie nastąpiło z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy albo z powodu zmiany miejsca zamieszkania bądź było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
 • została zwolniona dyscyplinarnie
 • otrzymała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • po skierowaniu nie podjęła przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania prac ani innej formy zatrudnienia

Zobacz także: Banknoty i monety z PRL-u nadal w cenie. Tych nominałów poszukują kolekcjonerzy

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 – stawki, wysokość świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych może być pobierany w okresie od 6 do 12 miesięcy. Ile wyniesie świadczenie w 2024 roku? Wysokość „kuroniówki” zależy od długości stażu pracy:

 • staż pracy poniżej 5 lat – 80 proc. zasiłku podstawowego ( 1 193,52 zł przez trzy miesiące, później 937,30 zł)
 • staż pracy od 5 do 20 lat – 100 proc. zasiłku podstawowego ( 1 491,90 zł. zł przez trzy miesiące, później 1 171,60 zł)
 • staż pracy powyżej 20 lat – 120 proc. zasiłku podstawowego (1 790,30 zł przez trzy miesiące, później 1 405,90 zł)

Zobacz także: Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 – potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kuroniówkę należy najpierw zarejestrować się w urzędzie i otrzymać status osoby bezrobotnej. Można to zrobić stacjonarnie w punkcie lub dokonać rejestracji online. Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń
 • wszystkie świadectwa pracy
 • dokumenty stwierdzające przeciwskazania do określonych prac
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i odprowadzanych składkach (gdy byliśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze na pół etatu, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >