Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Zasiłek dla bezrobotnych 2023

O zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które straciły pracę. Sprawdź, ile wynosi to świadczenie w 2023 roku oraz kto i jak długo może je otrzymywać.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023 roku?

Co do zasady kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Obecnie obowiązująca wysokość zasiłku została określona przez obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 r. podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania, a 1024,10 zł przez pozostały okres. To, jaki zasiłek otrzyma bezrobotny, zależy od stażu pracy.

Osoby mające staż pracy:

 • poniżej 5 lat otrzymają 80% zasiłku podstawowego, czyli 1043,28 zł przez pierwsze trzy miesiące, a później 819,28 zł;
 • od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego, czyli 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania, a 1024,10 zł przez pozostały okres;
 • powyżej 20 lat – 120% zasiłku podstawowego, czyli 1564,91 zł przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł przez pozostały okres.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

O zasiłek dla bezrobotnych mogą się starać osoby, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie w urzędzie pracy przepracowały co najmniej 365 dni. W okres zatrudnienia nie są wliczane dni przebywania na urlopach bezpłatnych, jeżeli te okresy były dłuższe niż 30 dni. Aby otrzymywać to świadczenie, trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, wykazać, że za przepracowany minimum rok otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek otrzymają osoby, które spełnią powyższe warunki, ale nie ma dla nich propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego.

Jak długo można pobierać to świadczenie?

Świadczenie to można pobierać maksymalnie:

 • przez 180 dni (mieszkańcy powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju);
 • przez 365 dni dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; dla osób powyżej 50. roku życia i posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku; dla osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie; dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku może zostać skrócony o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku. Może też zostać wydłużony o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu,

Kto nie otrzyma zasiłku?

Na to świadczenie nie mogą liczyć osoby, które:

 • otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • w okresie pół roku przed rejestracją w UP zostały zwolnione dyscyplinarnie z pracy;
 • nie wzięły udziału w szkoleniu, stażu lub innej formie aktywności, pomimo skierowania z urzędu pracy;
 • są w trakcie odbywania odpłatnej praktyki absolwenckiej, jeśli świadczenie przekracza połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • uzyskały odszkodowanie za za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • w okresie pół roku przed rejestracją w UP rozstały się z pracodawcą za porozumieniem stron albo przez wypowiedzenie. Od tej reguły wyjątkiem są: upadłość i likwidacja miejsca pracy; zwolnienia, za które odpowiada pracodawca; odejście z pracy z powodu ciężkich naruszeń obowiązków przez pracodawcę albo wypowiedzenie za porozumieniem stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Przeczytaj też:

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >