Zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad (od 8 stycznia 2022) - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad (od 8 stycznia 2022)

Zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad (od 8 stycznia 2022)

,

Zaliczka za styczeń, gdy miesięczny dochód pracownika nie przekracza 12 800 zł brutto, nie powinna być wyższa niż obliczana wg zasad obowiązujących w 2021 roku.

Od 8 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Według tego rozporządzenia od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie, ponieważ pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

Oznacza to, że pracownicy będą otrzymywać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy opisanej w rozporządzeniu.

Z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych można zapoznać się na stronie Dziennika Ustaw.

Poza tym Ministerstwo Finansów poinformowało, że na stronie podatki.gov.pl będą sukcesywnie umieszczane informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad oraz Polskiego Ładu.

Sprawdź też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >