Ulga dla klasy średniej. Kogo dotyczy? Jak działa? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Ulga dla klasy średniej. Kogo dotyczy? Jak działa?

Ulga dla klasy średniej. Kogo dotyczy? Jak działa?

,

Ulga dla klasy średniej jest jedną z kilku nowych ulg podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Będą mogły skorzystać z niej osoby zatrudnione na etacie oraz uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczające się według skali.

Warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej jest osiąganie przychodów w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.
Sprawdź, według jakiego wzoru oblicza się ulgę dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej dla samozatrudnionych

W przypadku działalności gospodarczej chodzi o dochód, czyli o przychody pomniejszone o koszty z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne. W wypadku osób, które równocześnie uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek wysokości przychodów (dochodów) musi być spełniony w odniesieniu do ich sumy, czyli ich suma musi mieścić się między 68 412 zł a 133 692 zł.

Ulga a wspólne rozliczenie małżonków

Ulga ta obowiązuje także przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, małżonkowie mogą z niej skorzystać przy wspólnym rozliczeniu, jeśli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł.

Według wyjaśnień Ministerstwa, małżonkowie będą mogli korzystać z ulgi dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu także wówczas, gdy jedno z małżonków nie kwalifikuje się do jej stosowania, czyli gdy jedno z małżonków uzyskuje przychody kwalifikujące go do ulgi dla klasy średniej, a drugie zarabia mniej lub nie osiąga żadnych przychodów, lub jeśli jedno z małżonków przekroczyło limit ulgi, a drugie nadal mieści się w przedziale.

Jednak żeby małżonkowie mogli dokonać odliczenia, połowa łącznych przychodów obojga małżonków (z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej) musi wynosić co najmniej 68 412 zł i nie może przekraczać 133 692 zł. Jest to konieczny warunek zastosowania odliczenia. Jeśli jest spełniony, każdy z małżonków może zastosować ulgę obliczoną od połowy ich wspólnych przychodów.

Jak działa ulga dla pracowników na etacie

  • Ulga dla klasy średniej jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu.
  • Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy, może złożyć rezygnację. W takiej sytuacji może – ale nie musi – złożyć pisemny wniosek u swego pracodawcy. Wówczas pracodawca przestaje stosować preferencyjne stawki najpóźniej od kolejnego miesiąca
  • Jeśli ulga dla klasy średniej nie dotyczy pracownika i sam nie złożył on dobrowolnej rezygnacji, system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. W takiej sytuacji podatnik dopłaci zaległy podatek. Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto miesięcznie, co oznacza, że ulga go nie dotyczy, a nie złożył rezygnacji, wówczas co miesiąc będzie płacił niższe składki podatku, jednak różnicę tę będzie musiał zwrócić przy rozliczeniu rocznym.
  • Podstawą obliczenia ulgi dla klasy średniej jest suma podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym, pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały zapłacone i ujęte w kosztach podatkowych. Uwzględniane są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj też:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Ulga dla klasy średniej. Kogo dotyczy? Jak działa?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >