Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Jeżeli pracownik wie, że nie spełni warunków, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, może złożyć pisemny wniosek u swego pracodawcy, aby jej nie stosował.

Jeżeli pracownik wie, że nie spełni warunków, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, może złożyć pisemny wniosek u swego pracodawcy, aby jej nie stosował. Można to zrobić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku, w dowolnym miesiącu. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Z ulgi dla klasy średniej będą mogły skorzystać z niej osoby zatrudnione na etacie oraz uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczające się według skali. Warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej jest osiąganie przychodów w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Sprawdź, według jakiego wzoru oblicza się ulgę dla klasy średniej.

Ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy, może złożyć rezygnację. W takiej sytuacji może – ale nie musi złożyć pisemny wniosek u swego pracodawcy. Wówczas pracodawca przestaje stosować preferencyjne stawki najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej można pobrać tutaj.

Jeśli ulga nie dotyczy pracownika i sam nie złożył on dobrowolnej rezygnacji, system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. W takiej sytuacji podatnik dopłaci zaległy podatek. Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto miesięcznie, co oznacza, że ulga go nie dotyczy, a nie złożył rezygnacji, wówczas co miesiąc będzie płacił niższe składki podatku, jednak różnicę tę będzie musiał zwrócić przy rozliczeniu rocznym. Niestosowanie ulgi w poszczególnych miesiącach nie oznacza, że nie będzie można z niej skorzystać, jeśli na koniec roku okaże się, że spełni się warunki jej stosowania. W takiej sytuacji można rozliczyć raz do roku w zeznaniu rocznym.

Kiedy warto złożyć wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej

Jeżeli pracownik korzystał z ulgi w trakcie poszczególnych miesięcy 2022 roku, lecz jego roczne przychody przekroczą wskazane w ustawie progi, po rozliczeniu rocznej deklaracji PIT będzie miał niedopłatę podatku, którą będzie musiał zwrócić urzędowi skarbowemu.

Także gdy pracownik w trakcie roku zmieni formę zatrudnienia i będzie zarabiał mniej, również może stracić prawo do ulgi, a w konsekwencji będzie musiał zwrócić podatek przy rozliczeniu rocznym.

Niemiła niespodzianka może spotkać pracownika także wtedy, gdy będzie pewny, że osiąga wynagrodzenie w kwocie umożliwiającej mu skorzystanie z ulgi. Może uzyskać nieprzewidziane dodatkowe przychody, które spowodują konieczność zwrotu ulgi, np. premie lub nagrody.

Podsumowując, przekroczenie limitu stosowania ulgi zarówno poprzez osiągnięcie zbyt wysokich przychodów, jak i zbyt niskich spowoduje automatyczną utratę prawa do ulgi. Konsekwencją będzie konieczność zwrotu podatku uzyskanego przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Przeczytaj też:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >