Urlop ojcowski 2023 - co się zmienia? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Urlop ojcowski 2023 – co się zmienia?

Urlop ojcowski 2023 – co się zmienia?

Urlop ojcowski to nie to samo, co urlop tacierzyński. Sprawdź, jak będzie wyglądał urlop ojcowski w 2023 roku i co się w nim zmieni.

Urlop tacierzyński a ojcowski

Wbrew pozorom to dwa różne urlopy. Ojcowski trwa tylko 2 tygodnie i jest udzielany bez względu na to, czy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, czy nie. Natomiast urlop tacierzyński jest częścią urlopu macierzyńskiego, a w zasadzie rodzinnego.

Unia Europejska dąży do zmiany

Zmiany, które czekają polskich ojców zainicjowane zostały przez Unię Europejską. Chodzi o tzw. dyrektywę work-life balance, która zakłada równowagę między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Powodem wprowadzenia zmian w urlopach rodzicielskich – czyli macierzyńskich i tacierzyńskich – jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ale również promowanie partnerskiego podejścia do wychowywania dzieci. Dyrektywa UE w tej sprawie została przyjęta już w czerwcu 2019 r. Natomiast państwa członkowskie miały czas do 2 sierpnia 2022 roku, aby dostosować wewnętrzne przepisy do nowych regulacji. Polska przesunęła ten czas do 1 stycznia 2023 roku i zmiany zaczną obowiązywać od tego momentu.

Urlop ojcowski 2023 – co się zmienia?

Wcześniej urlop ojcowski trwał 2 tygodnie i pracownik, któremu urodziło się dziecko mógł go wykorzystać aż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Od 1 stycznia 2023 roku to się zmieni o tyle, że zmniejszy się wiek dziecka w trakcie którego jego tata będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego. Teraz będzie musiał to zrobić do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wymiar tego urlopu to wciąż dwa tygodnie, a wniosek urlopowy w tym przypadku pracownik musi złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego.

Urlop tacierzyński 2023 – co się zmienia?

Od 1 stycznia 2023 roku urlop rodzicielski będzie się dzielił na dwie części – macierzyński i tacierzyński. Każde z rodziców będzie mogło wziąć 2 miesiące takiego urlopu, które niewykorzystane – przepadną. Nie będzie natomiast takiej możliwości, że ojciec zrzeka się swojej części urlopu na rzecz matki. Urlop tacierzyński jest płatny. Zasiłek tacierzyński wypłaca ZUS, gdy firma osoby ubiegającej się o urlop zatrudnia nie więcej niż 20 osób, w innych wypadkach robi to pracodawca. Wysokość zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosić 70% podstawy wymiaru zasiłku. Na wyższy może liczyć matka dziecka, jeśli złoży odpowiedni wniosek w terminie nie później niż 21 dni po porodzie. Wtedy miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >