Wniosek o rozwód: Od czego zacząć [KROK PO KROKU]
Strona główna » Pozew o rozwód: jak go złożyć i o czym pamiętać? Poradnik krok po kroku

Pozew o rozwód: jak go złożyć i o czym pamiętać? Poradnik krok po kroku

Dowiedz się, o czym pamiętać podczas składania wniosku o rozwód. Doradzamy, od czego zacząć, jakie dokumenty przygotować i co robić. Przedstawiamy poradnik krok po kroku, jak złożyć pozew o rozwód.

Czasem w życiu nie wszystko idzie po naszej myśli. Zdarza się, że niekiedy trzeba podjąć trudną decyzję i zdecydować się na rozstanie i zakończenie związku. W takich przypadkach ważne jest, by przebiegło to – o ile to możliwe – w miarę bezboleśnie. Dlatego warto wiedzieć, co robić w tej sytuacji i o czym pamiętać, by potem nie żałować. W niniejszym tekście doradzamy, w jaki sposób złożyć wniosek o rozwód.

Sprawdź: Bill Gates się rozwodzi

Kiedy można zażądać orzeczenia rozwodu?

Według polskich przepisów o rozwód można występować z określonych powodów. Są również takie sytuacje, kiedy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. W artykule 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podane są przesłanki orzeczenia rozwodu. Można więc o to wnioskować, „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia”.

Sąd może jednak odmówić orzeczenia rozwodu, jeśli wystąpią pewne określone przesłanki, mianowicie:

  • „Jeżeli wskutek [rozwodu – red.] miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”;
  • „Jeżeli żąda go [rozwodu – red.] małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Rozwód może więc zostać orzeczony, jeśli nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia” i dodatkowo nie zachodzą przesłanki negatywne.

Zobacz też: Jak złożyć wniosek 500 plus 2023 przez bank [Wyjaśniamy]

Rozwód: Od czego zacząć?

Jeśli zachodzą określone przesłanki opisane powyżej i wiemy już, że możemy złożyć pozew rozwodowy, możemy przystąpić do gromadzenia wymaganych dokumentów.

Przede wszystkim najlepiej złożenie wniosku powierzyć adwokatowi (można składać pozew samemu, jednak wówczas istnieje obawa, że pozew może nie spełnić określonych wymogów albo nie załączymy wszystkich wymaganych dokumentów).

Dokumenty dołączane do pozwu rozwodowego:

  • oryginał odpisu aktu małżeństwa;
  • jeśli małżonkowie mają dzieci, to należy też załączyć odpisy ich aktów urodzenia (może to być odpis skrócony);
  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód (wynosi ona 600 zł); ewentualnie: wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli mamy trudną sytuację finansową – w takim przypadku należy też złożyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym;
  • odpis pozwu, który sąd dostarczy stronie pozwanej;
  • pozew rozwodowy trzeba też własnoręcznie podpisać.

Oprócz wymienionych wyżej dokumentów do pozwu warto też dołączyć wszelkie inne, które mogą być przydatne w przypadku np. wystąpienia o alimenty. Może to być między innymi wykaz kosztów związanych z utrzymaniem dzieci czy rachunki. W internecie dostępne są liczne wzory wniosków rozwodowych, z których można wybrać coś dla siebie. Przykładowy wzór wniosku dostępny jest choćby tutaj.

Ciekawe: Małżeństwo a zdrowie: Żonaci żyją dłużej

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Przygotowany pozew wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków – o ile choć jedno z nich tam zamieszkuje lub przebywa na stałe.

W przypadku, kiedy nie zachodzi powyższa przesłanka, właściwym do złożenia pozwu jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli również ta przesłanka nie jest spełniona, to wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawdź: Kolejne rocznice ślubu – jak się nazywają

Pozew złożony – co dalej?

Mając już wypełniony wniosek, z dołączonymi dokumentami, składamy go w odpowiednim sądzie. Teraz sąd oceni pozew pod względem formalnym – jeśli stwierdzi braki, wówczas wezwie nas do ich uzupełnienia. Sąd doręczy też odpis pozwu współmałżonkowi. Będzie on miał możliwość odpowiedzi na wniosek.

Następnie przeprowadzona zostanie sprawa rozwodowa – może się zakończyć na jednej rozprawie lub więcej – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości wniosków dowodowych czy stanowiska stron. Ostatecznie sąd zdecyduje, czy można orzec o rozwodzie.

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Może Cię zainteresować:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >