Dzień bez długów. Eksperci wyjaśniają, jak zadbać o finanse! - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Dzień bez długów. Eksperci wyjaśniają, jak zadbać o finanse!

Dzień bez długów. Eksperci wyjaśniają, jak zadbać o finanse!

Dzień bez długów to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o tym, jak zadbać o własne finanse. Radca prawny Mateusz Durczok z Grupy KRUK oraz Danuta Nowak, kierowniczka zespołu ds. zadłużenia z Grupy KRUK, odpowiedzieli na pytania nurtujące słuchaczy Radia Pogoda. Ich odpowiedzi mogą rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące finansów oraz zainspirować do podjęcia korzystniejszych działań.

,

Dzień bez długów w Radiu Pogoda

Poniżej załączamy pytania zadane przez słuchaczy Radia Pogoda.

Córka poprosiła mnie o przejęcie części jej długów – czy taka opcja jest w ogóle możliwa? Kto może mi pomóc dopiąć szczegóły? Nie ufam bankom.

To zależy od okoliczności danego przypadku. Prawo generalnie przewiduje możliwość przejęcia długu przez inną osobę, wymaga to jednak co do zasady konsultacji z wierzycielem i jego zgody. Jeżeli utracone zostało zaufanie do banku warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – prawnika, który będzie reprezentował interesy klienta i zadba o jego bezpieczeństwo. Przed podjęciem decyzji o przejęciu długu lub jego części, jako eksperci zachęcamy do rozważenia wszystkich za i przeciw, ponieważ ta sytuacja będzie się wiązała z zobowiązaniem do spłaty długu. Pewnym jest to, że zadłużenie należy uregulować, a wsparcie bliskich może być najlepszym rozwiązaniem w przypadku braku odpowiednich środków.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie? Czy są na to jakieś procedury? Czy po sprzedaży długi przestaną mnie obciążać? Jak tego dopilnować?

Z uwagi na różnorodność sytuacji, w których może dojść do sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką zachęcamy do konsultacji z profesjonalistą – prawnikiem, który będzie mógł ocenić stan faktyczny konkretnego przypadku i wskazać najlepsze rozwiązanie.

Co do zasady sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką jest możliwa i procedura sprzedaży nie różni się niczym od sprzedaży nieruchomości, która tych obciążeń nie posiada. Należy jednak pamiętać, że zadłużenie „podąża za nieruchomością”, tj. będzie obciążać nowego właściciela mieszkania.

Obciążenie mieszkania hipoteką polega na tym, że wierzycielowi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę przysługuje uprawnienie do zaspokojenia się z ceny jego sprzedaży. W przypadku powstania zadłużenia, od charakteru tej sprzedaży, tj. czy sprzedaż następuje dobrowolnie czy przymusowo (w toku prowadzonej egzekucji) zależą skutki prawne takiego działania. W przypadku sprzedaży dobrowolnej warto porozumieć się z Wierzycielem, do czego zachęcamy, tak aby zarówno Wierzyciel, jak i osoba zadłużona, mogły uzgodnić najbardziej korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Czy w sytuacji, w której mój dług jest już bardzo duży, dobrym posunięciem byłoby wzięcie małej pożyczki na pokrycie – chociaż częściowe – jednej z rat?

Na wstępie zachęcamy do skalkulowania swojego budżetu, porównania miesięcznych przychodów i wydatków, a następnie kontaktu z Wierzycielem, tak aby móc przedstawić obecną sytuację finansową i realne możliwości spłaty. Wówczas Wierzyciel, będzie mógł podjąć odpowiednie działania w celu uzgodnienia dogodnej dla obu stron formy spłaty. Decyzja o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania może narazić osobę zadłużoną na zbyt duże koszty i pogłębianie stanu zadłużenia, dlatego powinna być dobrze przemyślana. Kontakt z wierzycielem daje możliwość na znalezienie rozwiązania, które uchroni przed koniecznością dalszego zadłużania. Podkreślamy, aby nie odkładać w czasie kontaktu z Wierzycielem, gdyż niekorzystnie wpływa to na wysokość zadłużenia, a zwłoka może spowodować przyspieszenie decyzji Wierzyciela o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego, co wpłynie na wzrost zadłużenia.

Mam 75 lat i zastanawiam się, kogo powinnam upoważnić do dostępu do mojego konta. I czy musze to robić?

Upoważnienie do dostępu do konta osoby trzeciej nie jest obowiązkiem, a prawem, z którego można, a nie trzeba korzystać. Warto tę decyzję dobrze przemyśleć i w przypadku chęci upoważnienia wybrać osobę, do której ma się pełne zaufanie w kwestiach finansowych. Dostęp do konta i upoważnienie będzie wiązało się bowiem z dostępem do środków zgromadzonych na rachunku. W przypadku chęci upoważnienia warto zastanowić się i sprecyzować je tak, aby osoba upoważniona mogła zarządzać kontem zgodnie z Pani wolą.

Nie stać mnie chwilowo na spłacanie czynszu. Jak długo mogę nie płacić czynszu, aby spółdzielnia nie eksmitowała mnie z mieszkania?

Jeżeli istnieją jakiekolwiek trudności finansowe, które uniemożliwiają realizowanie zobowiązań, warto przede wszystkim skontaktować się z Wierzycielem/Spółdzielnią, aby przedstawić zaistniałą sytuację i poszukać wspólnie dogodnego rozwiązania. Kontakt i chęć porozumienia otwiera drogę do polubownego załatwienia sprawy, bez konieczności uciekania się do ostatecznych środków po stronie Spółdzielni. Zachęcamy do podjęcia próby uregulowania chociażby części zaległości, tak aby zadłużenie nie narastało, a ulegało stosownemu pomniejszeniu. W przypadku bowiem długotrwałego i przewlekłego zalegania z płatnościami, zgodnie z literą prawa, Spółdzielnia może doprowadzić do przymusowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji (art. 17 (10) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych). Ustawa wprost nie wskazuje jaki okres jest wystarczający do uznania, że doszło do powstania długotrwałych zaległości, dlatego należy mieć na uwadze, że zwlekanie z decyzją o kontakcie z Wierzycielem i spłatą czynszu przybliża do podjęcia przez Spółdzielnię wyżej wskazanych czynności.

Jestem zainteresowana zakupem domku. Dom niby nie ma zadłużenia, ale stoi na dużej działce. Kto może udzielić mi informacji, czy działka ma w porządku wszystkie papiery?

Stan prawny nieruchomości można sprawdzić poprzez wgląd w Księgę Wieczystą, która ma charakter publiczny. W tym celu potrzebujemy jednak znać numer danej Księgi Wieczystej, która jest prowadzona dla konkretnej nieruchomości. Dostęp do treści Ksiąg Wieczystych jest możliwy internetowo pod adresem: ekw.ms.gov.pl lub stacjonarnie w Sądzie Rejonowym – Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla miejscowości, w której znajduje się nieruchomość. Jeżeli istnieją jakieś problemy z odczytaniem informacji zawartych w Księdze Wieczystej warto skonsultować się ze specjalistą – prawnikiem, który udzieli wszelkich informacji dotyczących treści dokumentacji. Pewnym jest, że jeżeli nieruchomość posiada jakiekolwiek obciążenia, to będą one wskazane w Księdze Wieczystej.

Czy istnieje coś takiego jak ukryte długi? Czy mogę mieć długi, nie wiedząc o tym? I jak to sprawdzić?

Co do zasady, każdy jest odpowiedzialny tylko za długi, które sam zaciągnął. Tak więc, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której nie mamy świadomości swoich zobowiązań i jakiś nasz dług pozostaje przed nami „ukryty”. W przypadku jednak gdyby okazało się, że jakiś podmiot żąda spłaty zadłużenia, które nie zostało przez nas zaciągnięte, warto skontaktować się z tym podmiotem, w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Może to świadczyć bowiem o tym, że osoba trzecia zawarła umowę nielegalnie wykorzystując nasze dane osobowe. W przypadku potwierdzenia, że mamy do czynienia z taką sytuacją, należy niezwłocznie zgłosić sprawę na Policję, składając przy tym stosowne wyjaśnienia.

Czy w przypadku śmierci rodziców dzieci dziedziczą również długi związane ze spłata pożyczki zaciągniętej przez rodziców?

Zasadniczo dziedziczenie obejmuje zarówno aktywa majątkowe, jak i pasywa, czyli długi, które pozostawili po sobie spadkodawcy. Oznacza to, że spadkobiercy (w przypadku śmierci rodziców, są to dzieci) będą zobowiązani do spłaty zadłużenia, które nie zostało uregulowane przez spadkodawców.

Warto zaznaczyć, że kwestie dziedziczenia reguluje Księga Czwarta Kodeksu Cywilnego, zatytułowana „Spadki”. Możliwym sposobem, aby uniknąć obowiązku spłaty zaciągniętych przez spadkodawców zobowiązań, jest odrzucenie spadku (ale wówczas na spadkobierców nie przechodzą również aktywa) lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (wówczas odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do wartości stanu czynnego spadku). Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza warto skontaktować się z Wierzycielami, w celu poszukania najkorzystniejszego rozwiązania. Zachęcamy również do dzielenia się z bliskimi informacjami o sytuacji finansowej i zaciągniętych zobowiązaniach, aby w przypadku śmierci, osoby powołane do spadkobrania, miały świadomość stanu majątkowego spadkodawców i mogły podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Radca prawny Mateusz Durczok z Grupy KRUK oraz Danuta Nowak, kierowniczka zespołu ds. zadłużenia z Grupy KRUK

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >