Dopłaty do pelletu. Wzór wniosku - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Dopłaty do pelletu. Wzór wniosku

Dopłaty do pelletu. Wzór wniosku

W sezonie grzewczym 2022/2023 można otrzymać 3000 zł dopłaty do pelletu drzewnego. Sprawdź, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek. Pobierz wzór wniosku o dodatek do pelletu.

Dopłata do pelletu drzewnego będzie wypłacana w oparciu o Ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa zapewnia wsparcie m.in. poprzez wprowadzenie jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone w odpowiednim terminie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Kto może dostać dopłatę do pelletu drzewnego?

3000 zł dopłaty do pelletu mogą otrzymać te gospodarstwa domowe, które w deklaracji do CEEB jako główne źródło ogrzewania wskazały kocioł na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

Dodatek do pelletu ma być przyznawany jednorazowo. Wsparcie to nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym. Składanie wniosku o dopłatę do pelletu będzie wyglądało ta jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest fakt zgłoszenia w odpowiednim terminie źródła ogrzewania do CEEB.

Co istotne, jeden dodatek do pelletu będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania! Oznacza to, że nawet jeśli pod jednym adresem funkcjonuje kilka gospodarstw domowych, to zostanie wypłacony tylko jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dopłat. Działo się tak w trakcie przyznawania dodatków węglowych, o czym informowały samorządy.

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę do pelletu drzewnego

Wniosek o dopłatę do pelletu drzewnego trzeba złożyć we właściwym dla zamieszkania urzędzie gminy. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • składając wniosek osobiście w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej,
  • wysyłając wypełniony wniosek pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy,
  • przez internet poprzez ePUAP.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie weryfikował zgodność wniosku ze wpisem do CEEB. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Wzór wniosku do pobrania

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, w tym pelletu, został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska i Klimatu z 20 września 2022.

Pobierz oficjalny wzór wniosku opublikowany przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu.

Przeczytaj też:

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >