Ulga na dzieci 2023 nie dla wszystkich rodziców - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Ulga na dzieci 2023 nie dla wszystkich rodziców

Ulga na dzieci 2023 nie dla wszystkich rodziców

Do tej najczęściej rozliczanej ulgi podatkowej wchodzi teraz kryterium dochodowe. Sprawdź, komu przysługuje ulga na dzieci w 2023 roku i co się zmieniło.

Czy ulga na dzieci będzie w 2023 roku?

To najczęściej rozliczana ulga jeśli chodzi o PITy. W 2023 roku będzie można uwzglednić ulgę prorodzinną w rozliczeniu rocznym PIT za 2022 rok, przy czym będzie się to odbywało na zasadach zbliżonych do tych obecnie obowiązujących. W rozliczeniu za 2022 rok będzie można odliczyć nie tylko ulgę od kwoty podatku do zapłaty ale również uzyskać zwrot w gotówce albo na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnikowi nie udało się odliczyć z powodu przykładowo niskiego wynagrodzenia. Odliczenia będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 rok, czyli PIT-37, PIT-36 i w załączniku PIT/O.

Ulga na dzieci 2023 – co się zmienia?

Nowy Ład wprowadził do ulgi na dzieci kryterium dochodowe. Oznacza to, że nie wszyscy rodzice czy opiekunowie będą mogli skorzystać z tego odliczenia. Widełki zarobków zostały dokładnie określone – nie można zarabiać ani za mało, ani za dużo. Komi więc przysługuje ulga?

 • małżeństwom o dochodach do 30 tys. zł do112 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 9333 zł),
 • samotnym rodzicom o dochodach od 30 tys. zł do 56 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 4666,66 zł)

Powyższe kryteria dotyczą tylko rodziców 1 dziecka, przy większej liczbie dzieci nie obowiązują. Osoby, które zarabiają najniższą krajową również nie będą mogły skorzystać z ulgi na dzieci, bowiem zgodnie z ustawą są one zwolnione od podatków, nie ma więc z czego odliczać zwrotu.

Komu przysługuje odliczenie?

Ustawa nie mówi o liczbie dzieci, od której obowiązuje ulga zatem przysługuje ona na każde dziecko spełniające ustawowe wymogi. Ulga na dzieci dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni opisane w ustawie powyżej kwoty odliczyć w równym stopniu (po pół kwoty na osobę) albo podzielić między siebie w dowolny inny sposób. W przypadku gdy dziecko zostanie przekazane spod opieki rodziców do rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego w trakcie miesiąca, to wówczas każdemu z podatników sprawujących opiekę przysługuje odliczenie w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad opieki nad dzieckiem.

Ile wynosi ulga na dzieci 2023?

Odliczyć będzie można kwotę za każdy miesiąc roku podatkowego, w którym wykonywana była władza rodzicielska, funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej albo wykonywany był obowiązek alimentacyjny. Ulga na dzieci wynosi odpowiednio:

 • jedno dziecko: 92,67 zł;
 • dwoje dzieci: 92,67 zł na każde dziecko;
 • troje i więcej dzieci – kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko;
  • 166,67 zł na trzecie dziecko;
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Bazując na tych liczbach roczna kwota odliczeń w rozliczeniu PIT w 2023 roku może sięgnąć:

 • ulga na jedno dziecko: 1.112,04 zł;
 • ulga na dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04);
 • ulga na troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04);
 • ulga na czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00).

Źródło: www.podatki.gov.pl

Sprawdź też:

Zobacz więcej >