Co robić, gdy mamy długi lub problemy z finansami - radzą eksperci - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Co robić, gdy mamy długi lub problemy z finansami – radzą eksperci

Co robić, gdy mamy długi lub problemy z finansami – radzą eksperci

Z okazji Dnia bez Długów na pytania słuchaczy Radia Pogoda odpowiadali eksperci z Grupy Kapitałowej KRUK: Danuta Nowak i radca prawny Bartosz Murak. Sprawdź, co robić, gdy stracisz dokumenty czy rata kredytu przekracza twoje możliwości finansowe.

Skradzione dokumenty

Ostatnio ukradziono mi portfel ze wszystkimi dokumentami i kartami. Boję się, że ktoś pożyczy pieniądze na moją kartę i później będą miał długi do spłacenia.

W takiej sytuacji należy zgłosić kradzież ma policję. Jednocześnie dobrze byłoby powiadomić banki, w których posiadamy karty płatnicze bądź kredytowe, i poprosić o ich blokadę. W przyszłości dokumentacja potwierdzająca zgłoszenie kradzieży portfela może być dowodem, dzięki któremu uniknie się spłacania zadłużenia zaciągniętego na nasze dane.

Powiadomienia z banku dotyczące innej osoby o tym samym nazwisku

Co zrobić gdy bank wysyła mi powiadomienia o zadłużeniu, ale ja nie jestem osobą, która ma ten dług. Mamy to same imię i nazwisko, ale chyba ktoś w banku się pomylił, zawiadamiając mnie o długu. Czy bank może wejść na moje konto? Napisałam pismo do banku o tej pomyłce, ale nie otrzymałam odpowiedzi.

Bardzo dobra reakcja. Bank w odpowiedzi na pismo powinien zweryfikować poprawność danych. Jeżeli od wysyłki pisma minęło już kilka tygodni, warto ponowić kontakt z bankiem. Samo imię i nazwisko nie jest pełnym identyfikatorem i zapewne po danych, tj. PESEL, adres, data urodzenia, nr dowodu osobistego, bank odnajdzie właściwą osobę.

Wycofanie upoważnienia do konta bankowego

Kiedyś upoważniłem zięcia do korzystania z mojego konta bankowego. Córka nie jest już z zięciem w związku i teraz obawiam się, że zięć narobi mi długów i będę zadłużony. Co zrobić, jak się ubezpieczyć?

Samo upoważnienie nie jest jednoznaczne z umocowaniem do zaciągania kredytów, ale może stanowić podstawę do wypłaty środków zgromadzonych na koncie. Jeżeli upoważnienie było zgłoszone pisemnie w banku, proszę udać się do swojej placówki i zgłosić informację o wycofaniu upoważnienia dla tej osoby. Należy te formalności załatwić jak najszybciej. 

Rata kredytu przekracza możliwości finansowe

Moja rata kredytu zwiększyła się 4-krotnie, a co za tym idzie, przewyższa to moje możliwości finansowe. Co robić, żeby nie wpaść w długi?

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że istnieje obecnie możliwość skorzystania z instytucji „wakacji kredytowych”. Dotyczą one kredytu hipotecznego i wstrzymują konieczność płatności części rat ustalonych w harmonogramie spłaty. W celu skorzystania z tej możliwości należy złożyć odpowiednią dyspozycję w dedykowanej zakładce na stronie banku lub odwiedzić placówkę banku. W przypadku kredytów innych niż hipoteczne najlepiej byłoby skontaktować się z bankiem w celu wspólnego wypracowania rozwiązania, np. podpisania aneksu w przedmiocie zmiany wysokości rat kredytu. Bank powinien być zainteresowany rozwiązaniem, które zapobiegnie popadnięciu klienta w długi.

Czy pracodawca musi dowiedzieć się o zadłużeniu pracownika?

Mam zadłużenie, ale nie chcę żeby  mój pracodawca się o tym dowiedział. Jak ukryć taką informację? I czy można tak zrobić? 

Pracodawca może dowiedzieć się o zadłużeniu w sytuacji, gdy komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne skieruje do niego pismo w sprawie zajęcia wynagrodzenia. W sytuacji, gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne, należy więc niezwłocznie skontaktować się z komornikiem lub wierzycielem i ustalić warunki spłaty. Jeżeli w sprawie nie toczy się jeszcze postępowanie egzekucyjne pracodawca nie powinien dowiedzieć się o zadłużeniu. Nadal jednak warto skontaktować się ze swoim wierzycielem, aby zapobiec sytuacji, w której ta sprawa mogłaby trafić do postępowania egzekucyjnego. 

Obawy związane ze spadkiem

Dostałam spadek, po zmarłym wujku, z którym nie miałam kontaktu od dzieciństwa. Czy jeśli przyjmę ten spadek, to również i długi? Jak sprawdzić, czy nie odziedziczyłam długu? Co powinnam zrobić w sytuacji, w której otrzymuję spadek od osoby, której praktycznie nie znam?

Pytanie nie zawiera wystarczających szczegółów na temat spadku oraz etapu postępowania spadkowego, jednak dobrym rozwiązaniem jest przejrzenie dokumentacji w miejscu zamieszkania zmarłego oraz kontakt z innymi członkami rodziny. Przydatna w tej sytuacji powinna okazać się także instytucja spisu inwentarza. Na wniosek spadkobiercy sąd może wydać postanowienie o sporządzeniu takiego spisu. Wniosek taki można też skierować bezpośrednio do komornika, ponieważ co do zasady to on jest odpowiedzialny za przygotowanie takiego dokumentu. Komornik z wykorzystaniem dostępnych dla niego narzędzi ustala zarówno składniki majątku ( tj. nieruchomości, ruchomości oraz środki na rachunkach) oraz ewentualne zadłużenia. Taki dokument może w przyszłości stanowić podstawę ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości aktywów nabytego w spadku majątku. Miejscem, gdzie można złożyć taki wniosek, jest sąd lub komornik właściwy do ostatniego miejsca pobytu zmarłego. Co do zasady, dziedziczymy zarówno aktywa spadku, jak i pasywa czyli długi. Regułą jest jednak ograniczenie odpowiedzialności za długi do wysokości nabytego spadku.

Długi związane z pobytem w szpitalu

Teściowa wylądowała w szpitalu, a teść nigdy nie zajmował się płatnościami. Ich długi przekraczają moje i męża możliwości finansowe – do kogo się zwrócić się o pomoc, czy jakie zaświadczenie byłoby przydatne?

Jeżeli teściowie nie dysponują środkami aby regulować płatności zgodnie z terminami, warto jest poinformować wierzycieli o zaistniałej sytuacji oraz poszukać wspólnego rozwiązania dla obu stron. Wierzyciel w takiej sytuacji może oczekiwać przedłożenia podpisanego upoważnienia do prowadzenia rozmów w temacie ich płatności. Informacja o tym, że brak spłat jest spowodowany hospitalizacją może być ważnym argumentem, który być może przekona wierzyciela do wstrzymania dalszych czynności windykacyjnych. Jeżeli podjęliście Państwo decyzję o spłacie części zadłużenia teściów, bardzo ważnym byłoby, aby dokumentować fakt, że to Państwo z własnych środków ponieśliście te koszty. Takie dokumenty mogą stanowić w przyszłości podstawę do rozliczenia się z teściami bądź innymi członkami rodziny.

Jeżeli teściowie dysponują środkami na wspólnym koncie bankowym, wskazane byłoby, aby teść udzielił Państwu upoważnienia do dysponowania ich środkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie bieżące regulowanie płatności z wykorzystanie środków teścia i teściowej.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Mam dług u dewelopera za zakup działki. Czekam na resztę pieniędzy już pół roku. Jak sformułować wezwanie do zapłaty? Czy w związku z inflacją należą mi się pieniądze powiększone o procent inflacji?

Rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie na adres dewelopera listu poleconego zawierającego wezwanie do zapłaty brakującej kwoty. W wezwaniu, dla wzmocnienia przekazu, warto zaznaczyć, że jest to ostateczne wezwanie przedsądowe i w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie skierowany zostanie pozew o zapłatę. W wezwaniu należy również zażądać kwoty ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od daty płatności wynikającej z umowy z deweloperem do dnia rzeczywistej zapłaty. Co do zasady stopa odsetek za opóźnienie rośnie podobnie jak stopa inflacji, co powinno zabezpieczyć wierzyciela przed utratą wartości pieniądza w czasie. W wezwaniu do zapłaty można dodać, że brak płatności może finalnie doprowadzić do wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej ze sprzedanej działki lub innych składników majątku dewelopera. Zalecamy również weryfikację treści aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki, ponieważ umowa może zawierać dodatkowe zabezpieczenia na okoliczność braku płatności.

Długi w spadku

Siostra męża zmarła 1,5 roku temu i zostawiła po sobie długi, którymi obciążone są teraz jej dzieci. Wiem, że jest tak, że jeśli dzieci nie będą mogły spłacić tego długu, to zostanie obciążony nimi jej brat, czyli mój mąż. Co z tym zrobić, czy można się jakoś przed tym zabezpieczyć?

W sytuacji, jeżeli dzieci siostry Pani męża nie złożyły w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci ich mamy oświadczenia o odrzuceniu spadku, to nabyły go i co do zasady nie ma ryzyka, że Pani mąż będzie zobowiązany do spłaty tego zadłużenia. Spadek przeszedłby na Pani męża w sytuacji, gdyby wszystkie dzieci zmarłej złożyły takie oświadczenie, a jednocześnie nie posiadałyby swoich dzieci. Jeżeli jednak jest inaczej i wszystkie dzieci odrzuciły spadek, a nie mają własnych dzieci, to Pani mąż powinien był – w ciągu 6 miesięcy od pozyskania informacji o odrzuceniu spadku przez ostatnie z dzieci – samemu złożyć takie oświadczenie. Reasumując, Pani mąż mógłby być odpowiedzialny za długi spadkowe, tylko gdyby był spadkobiercą. 

Jak się zabezpieczyć, by dłużnik spłacił nam dług

Sąsiad chce pożyczyć pieniądze – znamy się długo, chcę mu pomóc, ale boję się, że nie odzyskam pieniędzy. Jak się zabezpieczyć? 

W pierwszej kolejności ważne jest, aby spisać umowę pożyczki na piśmie i precyzyjnie wskazać w niej kwotę pożyczki, datę i sposób zwrotu oraz wysokość odsetek. Jako zabezpieczenie możecie Państwo wskazać w umowie jakąś osobę trzecią jako poręczyciela pożyczki, która to osoba w przypadku braku spłaty pożyczki przez sąsiada, będzie zobowiązana do jej uregulowania. Poręczyciel musi złożyć swoje oświadczenie o zgodzie na poręczenie również w formie pisemnej, także w samej treści umowy pożyczki. Ważne byłoby precyzyjne omówienie z sąsiadem wszelkich szczegółów na temat tego, z jakich źródeł i kiedy zamierza on pozyskać środki na uregulowanie pożyczki. Państwa wiedza oraz informacje na temat źródeł dochodów, wysokości otrzymywanych świadczeń będzie w jakimś stopniu zwiększały gwarancję spłaty. Warto jednak zaznaczyć, że należy być ostrożnym przy podejmowaniu takich decyzji, ponieważ odzyskanie środków może okazać się długotrwałym i kosztownym procesem.

Przeczytaj też:

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >