Bezpieczeństwo na drogach: zmiany w przepisach - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Bezpieczeństwo na drogach: zmiany w przepisach

Bezpieczeństwo na drogach: zmiany w przepisach

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, ograniczyć dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia do 50 km/godz. i zlikwidować jazdę na zderzaku.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

– Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć – jest to priorytet polskiego rządu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Bezpieczeństwo pieszego w rejonie przejść dla pieszych

Żeby zwiększyć ochronę przechodniów w rejonie przejścia dla pieszych rząd nakłada na kierowców dodatkowe obowiązki. Mają oni dokładnie obserwować nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicę. Muszą umożliwić bezpieczne przejścia przez jezdnię osobom znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz tym, którzy dopiero na nie wchodzą.

Kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwo osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na nie. Musi także zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim.

Także pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Ustawa zakazuje pieszemu korzystania podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko z telefonów komórkowych oraz innych „urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska”.

Koniec z jazdą na zderzaku

Likwidacja jazdy na zderzaku ma zwiększyć bezpieczeństwo na na drogach ekspresowych i autostradach. Z policyjnych statystyk wynika, że niezachowanie odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach, jest jedną z głównych przyczyn wypadków, obok niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. Jazda na zderzaku, w niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem, jest nagminną praktyką na polskich drogach. Jest to szczególnie niebezpieczne zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe. W sytuacji awaryjnej, która wymaga natychmiastowego działania, kierowca nie ma żadnych szans na szybką reakcję. Ponadto jazda na zderzak ogranicza pole widzenia kierowcy, uniemożliwiając dostrzeżenie przeszkody przed poprzedzającym pojazdem. Przy niezachowaniu odpowiedniej odległości nagłe hamowanie pojazdu jadącego z przodu często prowadzi do karambolu.

Na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami powinna wynosić połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/godz. musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/godz. – 60 m, 140 km/godz. – 70 m. Podobne rozwiązania obowiązują w wielu krajach europejskich, między innymi w Niemczech.

Bezpieczeństwo w obszarze zabudowanym: 50 km/godz. w dzień i w nocy

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/godz. ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że różnica prędkości między 50 i 60 km/godz. ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95% pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/godz., a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/godz.

Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/godz.w obszarze zabudowanym.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O planowanych zmianach w kodeksie drogowym w 2021 roku pisaliśmy we wrześniu: Kodeks drogowy: Zmiany w 2021 roku

O zmianach, które miały wejść w życie jeszcze w tym roku pisaliśmy w tekście Kodeks drogowy: zmiany w 2020 roku

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >