Zmiany w kodeksie drogowym od 1 grudnia 2021 r. - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zmiany w kodeksie drogowym od 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w kodeksie drogowym od 1 grudnia 2021 r.

,

Zmiany w kodeksie drogowym, które wejdą w życie od 1 grudnia 2021 r. zaostrzają kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, a nawet wprowadzają przepadek samochodu czy innego pojazdu. Stawki ubezpieczeń komunikacyjnych mają być powiązane z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Sprawca umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym kierujący w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego ma wypłacać rentę osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego. Świadczenie to będzie zwolnione od podatku dochodowego i niewliczane jako dochód przy obliczaniu świadczeń rodzinnych. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Zmiany w kodeksie przewidują niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Firmy ubezpieczeniowe będą miały dostęp do danych z CEPiK, dzięki czemu będą mogły dostosować stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Po zmianach w kodeksie drogowym maksymalna grzywna do 30 tys. zł

Zmiana w kodeksie wykroczeń podwyższa maksymalną wysokość grzywny w przypadku wykroczeń drogowych z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 4,5 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10 punktów.

Istotną zmianą w kodeksie jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Środki pochodzące z grzywien i mandatów będą kierowane na budowę dróg, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Wyższe kary za wykroczenia na przejściach dla pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Po zmianach w kodeksie drogowym wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Kierujący pod wpływem alkoholu może być ukarany aresztem do 30 dni oraz minimalną grzywną 1,5 tys. zł w przypadku pojazdu innego niż mechaniczny oraz 2,5 tys. zł w przypadku pojazdu mechanicznego.

Możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności może być ograniczona w przypadku przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Sprawcom przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić będzie kara co najmniej 2 lat pozbawienia wolności, a w wypadku sprowadzenia katastrofy lub spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w wysokości nie niższej niż 8 lat.

Obecnie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z niebezpieczeństwem, jakie jest związane z takim zachowaniem, projekt zakłada zaostrzenie odpowiedzialności poprzez wprowadzenie wyłącznie kary pozbawienia wolności do lat 3.

Projekt zwiększa też sankcję za ponowne przestępstwo drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości do wysokości od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.

Po zmianach w kodeksie drogowym za jazdę po pijanemu będzie można stracić auto

Wprowadzony będzie obligatoryjny przepadek pojazdu, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu nawet w sytuacji, gdy nie jest on własnością sprawcy, a właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała albo mogła przewidzieć, że udostępniając sprawcy pojazd, może umożliwić popełnienie przestępstwa.

Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środka odurzającego.

Co najmniej 1,5 tys. zł za przekroczenie prędkości

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Grzywna w wysokości od 2 tys. zł do nawet 30 tys. zł będzie grozić kierowcy za takie wykroczenia, jak objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Przeczytaj też:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Zmiany w kodeksie drogowym od 1 grudnia 2021 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >