Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska
Strona główna » Zmiana imienia i nazwiska: gdzie zgłosić i jak to zrobić [Wyjaśniamy]

Zmiana imienia i nazwiska: gdzie zgłosić i jak to zrobić [Wyjaśniamy]

Dowiedz się, jak zgodnie z prawem można zmienić swoje imię lub nazwisko oraz co trzeba w tym kierunku zrobić. Wyjaśniamy też, czy taka usługa jest płatna, a jeśli tak – to ile kosztuje.

Nie każdemu może się podobać imię, które nadano mu po urodzeniu. Choć w Polsce najpopularniejsze imiona od lat pozostają takie same, to zawsze znajdą się osoby, którym nie odpowiada imię albo nazwisko, które noszą. Aby jednak zrobić to zgodnie z prawem, trzeba spełnić określone warunki. Poniżej wyjaśniamy, co trzeba zrobić, by zmienić imię i nazwisko.

Wniosek o zmianę nazwiska – kto ma do tego prawo?

W Polsce nie ma wielu przeciwwskazań do takiej zmiany i nie trzeba spełnić wielu warunków. Mają do tego prawo:

  • obywatele Polski
  • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda)
  • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić imię i nazwisko?

Taka zmiana może dojść do skutku w określonych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy dana osoba ma imię lub nazwisko „ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka”, a także w kilku innych sytuacjach. O tym, czy powody do tego są wystarczające, decyduje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. Przykładowo cudzoziemiec mający status uchodźcy w Polsce może zmienić swoje nazwisko tylko ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. Można też odmówić zmiany w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Wniosek o zmianę nazwiska – gdzie zgłosić i o czym pamiętać

Aby wprowadzić tę zmianę, należy złożyć odpowiedni wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Oprócz wniosku z napisanym uzasadnieniem należy przygotować również:

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego
  • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka w przypadku braku porozumienia między rodzicami. Ponadto zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska, jeżeli dziecko ukończyło 13 lat
  • inne dokumenty mogące uzasadnić zmianę.

Oprócz tego należy tez do wniosku dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymał on już wcześniej odmowy.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Za złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 37 zł. Należy ją uiścić w dniu złożenia wniosku i pokwitowanie do tego wniosku dołączyć. Można to zrobić w urzędzie gotówką lub przelewem albo przekazem na rachunek bankowy danej gminy.

Wniosek o zmianę nazwiska – pobierz

Wzory wniosku o zmianę imienia/nazwiska dostępne są w serwisach urzędu stanu cywilnego. Możesz też ten wniosek pobrać TUTAJ.

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Sprawdź też:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >