Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zasiłek pielęgnacyjny 2023

Zasiłek pielęgnacyjny 2023

Wiąże się z niepełnosprawnością niekoniecznie dziecka i jest świadczeniem rodzinny. Sprawdź, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r.

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 – co to jest?

Zasiłek pielęgnacyjny (nie mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym) to jedna z form pomocy określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ma on służyć osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek, by częściowo pokryć wydatki na opiekę i pielęgnację.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Uprawnione do niego są następujące osoby:

  • niepełnosprawne dziecko do 16. roku życia;
  • osoba powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • osoba powyżej 16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
  • seniorzy, którzy ukończyli 75 lat.

Należy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje każdemu spełniającemu te warunki – niezależnie od dochodów w rodzinie.

Kiedy nie przysługuje?

Jeśli dana osoba znajduje się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę (np. dom opieki), to zasiłek wówczas nie przysługuje. To samo dotyczy sytuacji, w której członek rodziny pobiera tego typu świadczenie za granicą (chyba że określone przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej). Ponadto zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny 2023– ile wynosi?

Kwota tego świadczenia nie jest waloryzowana co roku. Jego wysokość jest weryfikowana co 3 lata i uwzględniane są wówczas badania wsparcia dochodowego rodzin, przeprowadzane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wytyczne IpiSS nie są jednak wiążące. Ostatniej weryfikacji dokonano w 2021 roku i zdecydowano wówczas o niezmienianiu kwoty. Zgodnie z tą decyzją kwota zasiłku pielęgnacyjnego została utrzymana na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Jest to taki sam poziom zasiłku, jaki obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Następna weryfikacja i ewentualna zmiana kwoty (lub jej utrzymanie na niezmienionym poziomie) nastąpi w 2024 roku.

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych. Wniosek składa się z wypełnionego formularza dostępnego w urzędzie gminy lub miasta lub właściwym ośrodku. Do tego wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania;
  • lub: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą dołączać tych dokumentów. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można też złożyć przez internet, przez rządowy portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/.

ZOBACZ TEŻ:

z

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >