Wniosek o dodatek węglowy wzór PDF
Strona główna » Wniosek o dodatek węglowy wzór PDF

Wniosek o dodatek węglowy wzór PDF

Już można składać wniosek o dodatek węglowy – mamy jego wzór PDF. Sprawdź, kto, gdzie i jak może złożyć wniosek, aby dostać rządową dotację.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy mogą składać osoby, w których domach podstawowym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem jest to, że wcześniej te osoby zadeklarowały w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, że ich gospodarstwo domowe jest ogrzewane w takie właśnie sposób. Deklaracje można było składać do 30 czerwca 2022, Natomiast Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uspokaja spóźnialskich. Deklaracje można składać również po tym terminie bez ryzyka automatycznego nałożenia kary. Aby uniknąć kary należy złożyć tzw. “czynny żal”.  Rząd w specjalnym rozporządzeniu ustalił już, jaki oficjalny wzór ma wniosek o dodatek węglowy.

Jak wysoki jest dodatek?

Dopłata w wysokości 3 tysięcy złotych będzie jednorazowa, przy czym nie jest stosowane w jej przypadku kryterium dochodowe. Kwota zostanie przelana bezpośrednio na konto wnioskodawcy, który będzie mógł ją wydać wedle własnego uznania i potrzeb, gdyż ustawodawca nie wymaga udowodnienia, że wnioskodawca kupił za nią węgiel. Ustawodawca przewidział jednak, że jeden dodatek przysługuje na jedno źródło ogrzewania, co oznacza, że dom wielorodzinny ogrzewany jednym piecem otrzyma jeden dodatek.

Wzór wniosku o dodatek węglowy – PDF

Ustalony przez rząd wzór wniosku o dodatek węglowy jest zgodnie z zapowiedziami prosty. Najważniejsze w nim jest, aby wypełniający podał swój numer PESEL oraz wskazał źródło ogrzewania na węgiel. Należy pamiętać, że informacje o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Poniżej wzór wniosku o dodatek węglowy w PDF.

Pobierz wniosek o dodatek węglowy w postaci pliku pdf

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Według przyjętych przez Sejm przepisów wniosek o dodatek węglowy będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie gminy nie będą ich uznawały. Każdy uprawniony do wniosku powinien go składać w gminie, w której znajduje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić również on line.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >