Urlop wychowawczy 2023 - co się zmieniło? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Urlop wychowawczy 2023 – co się zmieniło?

Urlop wychowawczy 2023 – co się zmieniło?

Niebawem wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi. Sprawdź, jak będzie wyglądał urlop wychowawczy w 2023 roku.

Urlop wychowawczy – na czym polega?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Oznacza to, że rodzic z niego korzystający nie otrzymuje żadnych pieniędzy ani ze strony pracodawcy, ani też ZUS. Na jakiekolwiek świadczenia mogą liczyć tylko osoby z bardzo niskimi dochodami. Urlop ten objąć może łącznie 36 miesięcy i dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, z co najmniej 6 miesięcznym stażem. Co ważne, staż ten nie musi dotyczyć jednej firmy. Jeśli pracownik 3 miesiące przed złożeniem wniosku o urlop wychowawczy pracował w innej firmie, ale również na umowie o pracę, ma prawo do takiego urlopu.

Urlop wychowawczy 2023 – co się zmienia?

Do końca roku 2022 urlop wychowawczy wynosił 36 miesięcy, przy czym był dzielony w stosunku 35/1. Oznacza to, że jeśli jeden rodzice chcieli się tym urlopem podzielić, to jedno z nich mogło wziąć 35 miesięcy urlopu, a drugie 1 miesiąc, przy czym jeśli drugi rodzic nie korzystał z możliwości 1 miesięcznego urlopu, to urlop ten nie mógł przejść na drugiego rodzica, po prostu przepadał. W 2023 roku w związku z dyrektywami unijnymi to się zmieni. Ten urlop będzie mógł być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie, i będzie się składał maksymalnie z 5 części.

Wiek dziecka a urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy w 2023 r. można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia, wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne. Tu można korzystać z tego przywileju do skończenia przez dziecko 18 roku życia, przy czym wymiar urlopu wzrasta wtedy o kolejnych 36 dni.

Kiedy składać wniosek o urlop wychowawczy?

Pisemny wniosek o ten urlop należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Składamy go u pracodawcy i możemy go wycofać nie później, niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Rodzic, który chce przerwać trwający urlop wychowawczy w 2023 r. może to zrobić natychmiast, ale za zgodą pracodawcy. Bez jego zgody może wrócić do pracy po 30 dniach od złożenia wniosku.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >