Koronawirus i PIT: honorowi dawcy osocza dostaną ulgę - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Koronawirus i PIT: honorowi dawcy osocza dostaną ulgę

Koronawirus i PIT: honorowi dawcy osocza dostaną ulgę

Osoby, które pokonały koronawirusa i honorowo oddadzą osocze, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi w PIT. Ulga wynosi 130 zł za 1 litr oddanego osocza.

Ozdrowieńcy #COVID19, którzy honorowo oddają osocze, mogą skorzystać w rozliczeniu #PIT z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa – podało Ministerstwo Finansów na Twitterze.

Na stronie podatki.gov.pl, gdzie wyjaśniono, jak osoby oddające osocze mogą odliczyć darowiznę i co jest do tego potrzebne, możemy przeczytać:

„Odliczeniu od dochodu / przychodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi.

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr”.

Osoby, które przechorowały koronawirusa i oddają osocze, tak jak inni darczyńcy mogą odliczyć wartość faktycznie dokonanej darowizny. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu / przychodu darczyńcy. Limit ten jest liczony wspólnie z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.

Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Zależnie od tego, w jaki sposób osoba, która oddała osocze, rozlicza się z fiskusem, darowiznę można odliczyć:

  • w trakcie roku podatkowego przy:
    – obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,
    – obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Podatnik, który odlicza darowiznę, musi w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >