Komu przysługuje opieka wytchnieniowa 2023 - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Komu przysługuje opieka wytchnieniowa 2023

Komu przysługuje opieka wytchnieniowa 2023

Ruszył już nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa 2023”. Co to za program i kto może się do niego zgłosić? Wyjaśniamy.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

To rządowy program, który ma wspierać rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach pomocy społecznej. Polega on na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej tak, by w tym czasie jej opiekun faktyczny mógł odpocząć, załatwić sprawy w urzędach lub udać się na leczenie. Osoba niepełnosprawna ma prawo do maksymalnie 240 godzin opieki nad nią w ramach pobytu dziennego oraz 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. Wyznaczanie opieki polega na wskazaniu placówki, która w tym czasie zajmie się osobą niepełnosprawną. Mogą to być:

  • dzienne ośrodki wsparcia,
  • jednostki systemu oświaty
  • placówki całodobowe
  • ośrodki urlopowe
  • zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • pomoc w miejscu zamieszkania.

Kto może skorzystać z programu?

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Z programu mogą skorzystać opiekunowie, którzy zajmują się

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Wnioski w tej sprawie składają urzędy gminy do właściwego wojewody, a ten następnie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Do 9 grudnia minister ma czas na weryfikację list dostarczonych przez wojewodów i informację zwrotną.

Kto może zostać opiekunem w programie „Opieka Wytchnieniowa”?

Niektóre gminy ogłaszają nabór na tymczasowych opiekunów dla osoby niepełnosprawnej, aby wywiązać się z obowiązków jej świadczenia. Osoby te powinny być niekaralne, posiadać pełnię praw publicznych i mieć odpowiednie kwalifikacje. Może to być dyplom asystenta czy opiekuna osoby niepełnosprawnej czy dyplom pielęgniarski. Może to również być udokumentowane doświadczenie w podobnej pracy. Świadczenie pracy zazwyczaj odbywa się w formie umowy – zlecenia, a wynagrodzenie nie może przekroczyć 40 zł za godzinę zegarową brutto.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >