Podatek dochodowy: stawka, progi, kwoty odliczeń - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Podatek dochodowy: stawka, progi, kwoty odliczeń

Podatek dochodowy: stawka, progi, kwoty odliczeń

Podatek dochodowy: Dowiedz się, jakie w Polsce obowiązują progi, kiedy wchodzi się w wyższy próg podatkowy oraz ile wynosi kwota zmniejszająca podatek.

PIT, czyli Personal Income Tax (podatek od dochodów osobistych), to obowiązkowy podatek. Jego wysokość uzależniona jest od dochodu podatnika oraz obowiązujących stawek podatkowych. W Polsce istnieje podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Stawki podatkowe

W Polsce obowiązują dwie stawki podatku progresywnego. Jest też stawka liniowa dla osób prowadzących między innymi jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej.

Podatek dochodowy: progi za 2020 rok

Źródło: Podatki.gov.pl

Kwota zmniejszająca podatek zależy od wysokości uzyskanego dochodu i w 2020 r. wynosi:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Trzeba podkreślić, że podatek dochodowy według wyższej stawki oblicza się dopiero po przekroczeniu progu przychodów 85 528 zł i wyższą stawką objęte są zarobki powyżej tej kwoty.

Stawka podatkowa 19%

Oba wymienione wcześniej progi podatku dochodowego mają zastosowanie w przypadku znakomitej większości podatników w Polsce. Jest jeszcze inna stawka, której wysokość wynosi 19%. Ten rodzaj opodatkowania jest samodzielnym wyborem podatnika – musi on złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie.

Stawka 19 proc. dotyczy wybranych dochodów, takich jak dochody z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł;
 • z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł;
 • dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw;
 • zagranicznej jednostki kontrolowanej;
 • z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku (3% podatek, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku).

Należy również odnotować istniejący, wynoszący 5% podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatek dochodowy – najważniejsze informacje

Ile wynosi podatek dochodowy w Polsce?

Są dwie podstawowe stawki: 17 i 32 procent, a także stawka 19 proc. dla wybranych rodzajów uzyskiwania dochodów.

Od jakiego poziomu przychodów zapłacę wyższy podatek?

Od kwoty przekraczającej 85 528 zł, z tym że stawką 32 proc. będą opodatkowane wyłącznie przychody powyżej tego progu, nie całość przychodów.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

To zależy od wysokości uzyskanego dochodu, np. dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł jest to 1 360 zł.

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >