Minimalna renta z tytułu niezdolności do pracy i rodzinna - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Minimalna renta z tytułu niezdolności do pracy i rodzinna

Minimalna renta z tytułu niezdolności do pracy i rodzinna

Od 1 marca 2020 r. o 100 zł została podwyższona wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna, a o 75 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa o 120 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową o 90 zł. Sprawdź, jak zmieniały się kwoty minimalnych rent na przestrzeni lat.

W porównaniu z 2019 r. o 3,0% wzrosła liczba rent rodzinnych. Natomiast liczba osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności do pracy zmalała o 3,0%.

Od 1 marca 2020 r. minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1200 zł.

Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

W 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 liczba rent rodzinnych wypłacanych przez ZUS w wysokości najniższej wzrosła ze 121,9 tys. do 125,5 tys. Zmalała natomiast liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu niezdolności do pracy w najniższej wysokości ze 188,1 tys. w 2019 r. do 182,6 tys. Jednocześnie rośnie liczba świadczeń wypłacanych w najwyższej wysokości. Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy powyżej 5 tys. zł wzrosła od 2019 r. z 21,6 tys. do 24,2 tys. Analogicznie liczba osób pobierających renty rodzinne powyżej 5 tys. zł wzrosła z 3,6 tys. do 5,9 tys.

Od 1 marca 2020 r. wysokość minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej wynosi 1440 zł.

Minimalna  wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem 
lub chorobą zawodową  oraz renty rodzinnej wypadkowej
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Od 1 marca 2020 r. minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 900 zł.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w latach 2011-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Po waloryzacji w marcu 2020 r. minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 1080 zł.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą  w latach 2011-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Ile wynoszą minimalne renty z różnych tytułów?

Ile wynosi minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna?

Od 1 marca 2020 r. minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1200 zł.

Ile wynosi minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową?

Po waloryzacji w marcu 2020 r. minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 1080 zł.

Ile wynosi minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa?

Od 1 marca 2020 r. minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wynosi 1440 zł.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >