Wysokość emerytury - przeciętnej, najczęstszej - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Wysokość emerytury – przeciętnej, najczęstszej

Wysokość emerytury – przeciętnej, najczęstszej

Sprawdź, jak rosła przeciętna, minimalna i najczęstsza emerytura od 2012 r. i jak zmienia się stopa zastąpienia. W 2020 r. najczęściej wypłacano emeryturę w wysokości 1802,07 zł. Spośród 5 mln 907,7 tys. emerytów takie świadczenie pobiera 302,9 tys. osób. W 2011 r. najczęstsza była emerytura w kwocie 1310,80 zł.

Co roku 1 marca emerytury i renty wypłacane przez ZUS są waloryzowane – w 2020 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 103,56%. Jednocześnie podnoszona jest wysokość gwarantowanych minimalnych emerytur i rent. W ostatnich latach zwiększa się procent osób pobierających z ZUS emerytury w najniższej wysokości – w 2020 r. najniższe emerytury pobiera 221 tys. osób, a w 2019 r. takich emerytów było 214,9 tys. Jednocześnie rośnie liczba emerytów otrzymujących świadczenia o najwyższej wysokości. Liczba osób pobierających emeryturę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. do 236,3 tys. ze 174,8 tys. w 2019 r. W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. ponaddwukrotnie wzrosła liczba osób pobierających emeryturę powyżej 10 tys. zł.  W 2019 r. takich emerytów było 427, a w 2020 r. – 991.
Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS to 23 tys. zł. Może się nią cieszyć były górnik, który pracował do 81. roku życia przez 61 lat.

Wysokość emerytury minimalnej

1 marca 2020 r. gwarantowana emerytura minimalna wzrosła z 1100 zł do 1200 zł. Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała się emerytura minimalna od 2012 r.

Wysokość emerytury minimalnej wypłacanej przez ZUS w latach 2011-2020

Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Ile wynosi najczęściej pobierana emerytura

W 2020 r. największa liczba osób pobiera emeryturę w kwocie 1802,07 zł. Emeryturę w tej wysokości otrzymuje 302,9 tys. świadczeniobiorców. Poniższe wykresy przedstawiają, jak zmieniała się wysokość najczęściej pobieranych emerytur i ile osób pobierało świadczenie w tej kwocie na przestrzeni lat.

Wysokość najczęściej wypłacanej emerytury przez ZUS w latach 2011-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS
Liczba osób pobierających najczęstszą emeryturę z ZUS w latach 2011-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Najczęściej pobierana emerytura przez kobiety

Najczęściej pobierana emerytura przez kobiety jest mniejsza od najczęściej pobieranej emerytury przez ogół emerytów. Wynika to z faktu, że kobiety na ogół zarabiają mniej, mają częstsze przerwy związane z opieką nad dziećmi, wcześniej przechodzą na emeryturę i w związku z tym mają krótszy stażu pracy i dłuższe oczekiwane trwanie życia od chwili przejścia na emeryturę. W 2020 r. kobiety najczęściej otrzymują emeryturę w wysokości 1712,57 zł i takie świadczenie pobiera 237,7 tys. kobiet. Poniższe wykresy przedstawiają, jak zmieniała się wysokość najczęściej pobieranej emerytury przez kobiety i ile osób pobierało świadczenie w tej kwocie na przestrzeni lat.

Wysokość najczęściej pobieranej emerytury przez kobiety w latach 2012-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS
Liczba kobiet pobierających najczęstszą emeryturę w latach 2012-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Najczęściej pobierana emerytura przez mężczyzn

Najczęściej pobierana emerytura przez mężczyzn jest znacznie wyższa od najczęściej pobieranej emerytury przez ogół emerytów i przez kobiety. W 2020 r. kobiety najczęściej otrzymują emeryturę w wysokości 2381,09 zł i takie świadczenie pobiera 98,6 tys. mężczyzn. Poniższe wykresy przedstawiają, jak zmieniała się wysokość najczęściej pobieranej emerytury przez mężczyzn i ile osób pobierało świadczenie w tej kwocie na przestrzeni lat.

Wysokość najczęściej pobieranej emerytury przez mężczyzn w latch 2012-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS
Liczba mężczyzn pobierających najczęstszą emeryturę w latach 2012-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Wysokość przeciętnej emerytury

Przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS po waloryzacji w marcu 2020 roku wyniosła 2395,11 zł. Przeciętna emerytura mężczyzn w tym czasie była znacznie wyższa i wynosiła 2992,13 zł, natomiast przeciętna emerytura kobiet była równa 2002,66 zł. Poniższe wykresy przedstawiają, jak zmieniała się wysokość przeciętnej emerytury pobieranej przez ogół emerytów, a także przez kobiety i przez mężczyzn.

Przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez  ZUS w latach 2011-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS
Przeciętna wysokość emerytury ZUS wypłacanej kobietom i mężczyznom w latach 2012-2020
Na podstawie danych publikowanych przez ZUS

Stopa zastąpienia

Stopa zastąpienia to relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Wskaźnik ten oblicza ZUS, biorąc pod uwagę średnią emeryturę oraz przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składkę na ubezpieczenie społeczne. Poniższy wykres przedstawia, jak zmieniała się stopa zastąpienia na przestrzeni lat.

Stopa zastąpienia w latach 2012-2019
Na podstawie danych ZUS

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >