Emerytura minimalna – komu przysługuje - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Emerytura minimalna – komu przysługuje

Emerytura minimalna – komu przysługuje

Emerytura minimalna od 1 marca 2020 roku wynosi 1200 zł brutto. Jednak, mimo że jest to gwarantowana emerytura minimalna, nie przysługuje ona każdemu. Żeby ją otrzymać, trzeba spełnić określone warunki. Obecnie 333 tys. osób, czyli co 20. polski emeryt, dostaje emeryturę niższą od minimalnej.

Liczba emerytów, którzy otrzymują emeryturę niższą od minimalnej, wciąż się zwiększa – w 2019 roku było to ok. 280 tys., w 2018 – 234 tys. osób. ZUS wylicza wysokość emerytury na podstawie zgromadzonego kapitału na indywidualnym koncie ZUS i gdy okazuje się, że wysokość emerytury jest niższa od kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej, dla części emerytów jest ona podwyższana, jednak nie dla wszystkich. Wynika to z faktu, że nie każdy, kto nabywa prawo do emerytury, jednocześnie zyskuje prawo do emerytury minimalnej.

Prawo do emerytury nabywa osoba, która:

– osiągnęła powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
– podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przynajmniej przez 1 dzień (np. jako pracownik czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą).

Prawo do gwarantowanej emerytury minimalnej nabywa osoba, która:

– osiągnęła powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
– wykazała się wymaganymi okresami składkowymi i nieskładkowymi (dla kobiet – 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a dla mężczyzn – 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych), jednak okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych.

Kwoty brutto najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wynoszą:

Rodzaj świadczeniaKwota w zł
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna1200,00
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy900,00
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa1440,00
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1080,00
Źródło: ZUS

Jak zmieniała się emerytura minimalna w poszczególnych latach:

RokKwota brutto (zł)
2008636,29
2009675,10
2010706,29
2011728,18
2012799,18
2013831,15
2014844,45
2015880,45
2016882,56
20171000,00
20181029,80
20191100,00
20201200,00
20211250,00
Źródło ZUS

Co warto wiedzieć o gwarantowanej emeryturze minimalnej

Ile wynosi gwarantowana emerytura minimalna w 2020 roku?

Emerytura minimalna od 1 marca 2020 roku wynosi 1200 zł brutto.

Czy gwarantowana emerytura minimalna przysługuje każdemu emerytowi?

Nie. Żeby mieć prawo do emerytury minimalnej, trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny i wykazać się wymaganymi okresami składkowymi i nieskładkowymi.

Jaki trzeba mieć staż pracy, żeby mieć prawo do emerytury minimalnej?

Kobiet muszą mieć min. 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni – 25 lat, jednak okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych.

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >