Becikowe 2024. Kto może otrzymać, ile wynosi świadczenie? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Becikowe 2024. Kto może otrzymać, ile wynosi świadczenie?

Becikowe 2024. Kto może otrzymać, ile wynosi świadczenie?

Rodzice, którzy w nadchodzącym roku spodziewają się narodzin dziecka, powinni upewnić się, czy przysługuje im prawo do becikowego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Ile wynosi zapomoga w 2024 roku? Oto najważniejsze informacje o becikowym.

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi, którą przyznaje się rodzicom z tytułu urodzenia się dziecka. To świadczenie rodzinne przysługuje matce, ojcu, bądź opiekunowi dziecka pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać pieniądze?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na radiopogoda.pl!

Becikowe 2024 – kto dostanie świadczenie?

Komu przysługuje becikowe w 2024 roku? Zapomogę może uzyskać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka
 • opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem)
 • opiekun faktyczny dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).

Kolejnym warunkiem przyznania zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego. Becikowe przyznaje się, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych. Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych na jedno dziecko. Ponadto pieniądze można otrzymać tylko pod warunkiem, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną.

Zobacz także: Zmiany w Kodeksie pracy 2024. Jakie przywileje dla pracownika? 

Becikowe 2024 – kiedy złożyć wniosek?

Czas na złożenie wniosku o becikowe wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, to należy go złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zobacz także: 800 plus 2024. Kiedy pieniądze ze świadczenia 800 plus trafią do beneficjentów?

Becikowe 2024 – potrzebne dokumenty

Wniosek o zapomogę należy można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub przez Internetza pośrednictwem portalu Emp@tia. Co należy przygotować?

 • dane wnioskującego i dziecka, na które składa się wniosek
 • numery PESEL wnioskującego i dziecka
 • adres e-mail
 • numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie
 • inne dokumenty potrzebne, aby ustalić prawo do becikowego, np. zaświadczenie od lekarza albo położnej, potwierdzające, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, dokumenty, pozwalające określić wysokość dochodu rodziny, a w przypadku cudzoziemców – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie kraju.

Osoby samotnie wychowujące dziecko powinny ponadto przygotować:

 • dokument wydany lub zatwierdzony przez sąd, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów
 • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem

Zobacz także: Urlop macierzyński 2024. W jakim wymiarze przysługuje?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na radiopogoda.pl!

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >