Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2023?
Strona główna » Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2023?

Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2023?

Macierzyństwo to dla wielu kobiet wspaniały dar i najpiękniejsza przygoda życia. Choć wychowanie dziecka bywa czasem ciężkie, a droga wyboista, rodzice nie zamieniliby tego doświadczenia na żadne inne. Nie da się tego porównać z żadnym innym przeżyciem. Państwo wychodzi naprzeciw opiekunom i oferuje im pomoc w utrzymaniu pociech. Na jakie świadczenia mogą liczyć rodzice po urodzeniu dziecka w 2023 roku? Podpowiadamy!

Państwo oferuje różnego rodzaju ulgi i świadczenia, aby wesprzeć rodziców w opiece nad dzieckiem. Mowa tu o zasiłku rodzinnym, zasiłku macierzyńskim, zasiłku na dziecko czy też o uldze podatkowej na każde kolejne dziecko. Świadczenia te pomagają rodzicom pokryć część kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem pociechy.

Zobacz także: Quiz. „Czterej pancerni” czy „Stawka większa niż życie”? Będziesz mistrzem, jeśli zgarniesz 10/10

Co przysługuje po urodzeniu dziecka w 2023 roku?

Tegoroczne świadczenia na dzieci obejmują jednorazowe wypłaty, takie jak becikowe. Rodzice pociech mogą liczyć także na comiesięczne i coroczne zasiłki, ulgi i inne formy wsparcia finansowego. Wprowadzenie RKO (Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) spowodowało nieznaczny wzrost tych świadczeń. Jednak progi dochodowe i kwoty świadczeń zostały zamrożone na trzy lata. Nie wlicza się w to świadczenie pielęgnacyjne.

Zobacz także: Quiz. Jak dobrze znasz „Vabank”? Trudny quiz o filmie Machulskiego! 6/10 to wyzwanie

Lista świadczeń dostępnych po urodzeniu dziecka w 2023:

 • BECIKOWE – jest to jednorazowa pomoc w wysokości 1000 złotych, którą można otrzymać po urodzeniu dziecka. Aby go otrzymać, nie można jednak przekroczyć progu dochodowego na osobę ( 1922 złotych netto). Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od porodu. Dostępne są także dodatkowe becikowe dla rodziców, którzy pobierają zasiłek rodzinny (674 zł lub 678zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Istnieje także gminne becikowe dla mieszkańców określonych gmin (nie każda gmina wypłaca to świadczenie).
 • KOSINIAKOWE (świadczenie rodzicielskie) – przysługuje rodzicom, którzy nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Mowa tu także o osobach zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, bezrobotnych oraz o studentach. Kwota zasiłku to 1000 złotych, które jest wypłacane co miesiąc, przez okres od 52 do 71 tygodni (w zależności od ilości dzieci). Wniosek o ten zasiłek można złożyć w gminie lub za pośrednictwem internetu.
 • 500 plus – 500 złotych na każde dziecko to program, który jest dostępny dla wszystkich dzieci w Polsce. Trwa on do ukończenia przez nich 18 lat. Dochód rodziców nie ma żadnego znaczenia, a świadczenie to jest przyznawane na pierwsze i każde kolejne dziecko. Wniosek o 500+ można złożyć za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Można to zrobić również stacjonarnie – w urzędzie miasta lub gminy, a także przez Pocztę Polską.

Zobacz także: 13 lipca: imieniny i święta typowe i nietypowe

Świadczenia na dzieci urodzone w 2023 roku

 • RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) – jest to program rządowy, który polega na wypłacaniu rodzinom dodatkowego 12 tysięcy złotych. Przysługuje on na drugie i każde kolejne dziecko. Pieniądze mogą być wypłacane co miesiąc przez okres dwóch lat (po 500 zł) lub przez rok (po 1000 zł). Świadczenie przysługuje dzieciom w wieku od 12 do 36 miesięcy. Program jest aktywny od początku 2022 roku i dostępny dla dzieci urodzonych w latach 2021, 2020 oraz 2019. Rodzice, którzy posiadają trzecie lub kolejne dziecko w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, mogą otrzymywać podwójną kwotę świadczenia. Wniosek o program można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Najlepiej złożyć go między 9 a 13 miesiącem życia dziecka.
 • ZASIŁEK RODZINNY – jest to świadczenie, które przysługuje rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie, który jest dzielony przez liczbę jej członków. Aby otrzymać zasiłek rodzinny dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł (764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
 • DODATEK Z TYTUŁU SAMODZIELNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA – Samotni rodzice, którzy opiekują się dzieckiem bez wsparcia drugiego rodzica, mogą otrzymać dodatkowe świadczenie. Jest ono przeznaczone dla osób, które spełniają kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Kwotę dodatku przydziela się na jedno dziecko w wysokości 193 zł miesięcznie. Maksymalna kwota nie może jednak przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci.

Zobacz także: Gdzie iść na grzyby w mazowieckim w 2023?

 • ULGA PODATKOWA NA DZIECKO – uprawnia do odliczenia części podatku od dochodu na dziecko. Przysługuje ona rodzicom, którzy posiadają dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko ma status studenta. Jego dochód nie może także przekraczać określonej kwoty. Ulgę rozlicza się z rocznym zeznaniem podatkowym, a kwota odliczenia zależy od liczby dzieci w rodzinie.
 • ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – jest to świadczenie, które pobiera się w trakcie urlopu wychowawczego. To dodatek do zasiłku rodzinnego i przyznaje się go tylko rodzicom, którzy go pobierają. Kwota zasiłku to 400 zł miesięcznie. Czas trwania tego świadczenia zależy od liczby dzieci oraz ich stanu zdrowia.

Zobacz także: 10 piosenek, dzięki którym zapamiętamy Marię Koterbską

Dodatkowe świadczenia w 2023 roku

 • 300 plus – to rządowe świadczenie, którego celem jest wsparcie rodzin mających dzieci w wieku szkolnym. Nazywa się również rządową wyprawką lub programem Dobry Start.
 • KARTA DUŻEJ RODZINY – to program rządowy, który umożliwia rodzinom mającym troje lub więcej dzieci korzystanie z różnych zniżek. Mogą one obejmować transport kolejowy, wstęp do muzeów, ośrodków sportowych, hoteli, wycieczki turystyczne, zakupy w sieciach handlowych oraz kursy językowe. Zwykle nie przekraczają one 7-10% ulgi.
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – wypłaca się go co miesiąc, rodzicom niepełnosprawnego dziecka – w kwocie 215,84 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie przyznaje się osobom, które nie mogą pracować. Niezdolność ta wynika z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Aby otrzymać to świadczenie, dochód na osobę nie może przekroczyć 764 zł netto.
 • DOFINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU – program rządowy, który polega na dofinansowaniu opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Maksymalne dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje ono tylko w przypadku, gdy dziecko spędziło w żłobku przynajmniej 14 dni w danym miesiącu. W przypadku mniejszej liczby dni, dofinansowanie wyniesie 200 zł.
 • REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM – przysługuje samotnym rodzicom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Warunkiem jest posiadanie pracy zarobkowej i nieprzekraczanie płacy minimalnej. Jest to forma pomocy dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia finansowego w opiece nad dzieckiem do 7 lat. Kwota pomocy jest zależna od stażu pracy rodzica.

Zobacz także: Dom pomocy społecznej. Jak się dostać? Ile kosztuje?

Słuchaj wiadomości Radia Pogoda i dowiedz się więcej o aktualnych zmianach w świadczeniach po urodzeniu dziecka w 2023! 

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >