Księga wieczysta – jak ją założyć i ile to kosztuje? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Księga wieczysta – jak ją założyć i ile to kosztuje?

Księga wieczysta – jak ją założyć i ile to kosztuje?

Jak samodzielnie założyć księgę wieczystą do swojej nieruchomości? Ile zapłacimy za wpis? Czy możemy wszystko zrobić bez pomocy pośredników? [PORADNIK]

Księga wieczysta to urzędowy rejestr, którego zadaniem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa obywatelom i firmom podczas obrotu nieruchomości. Stwierdza, kto i jakie prawa posiada do danej nieruchomości.

Jak założyć księgę wieczystą? Możemy to zrobić sami lub zlecić to zadanie notariuszowi.

Samodzielne założenie księgi wieczystej

Najpierw należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w obszarze którego położona jest nieruchomość. Wniosek składamy wypełniając formularz KW-ZAL. Wniosek ten można pobrać na miejscu, w sądzie, albo pobrać go ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć również takie dokumenty jak:

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów lub kartoteki budynków;
  • dokument poświadczający prawo własności. Taki dokument musi poświadczyć nie tylko nasze prawa, ale także prawa osoby, od której nieruchomość przejęliśmy (może to być np. akt notarialny, umowa przekazania gospodarstwa, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu lub akt własności ziemi).

Do tego wniosku musimy też dołączyć formularz żądania wpisu w księdze wieczystej – tu zawarte są rodzaje roszczeń, ciążąca na nieruchomości hipoteka lub innego rodzaju ograniczenia.

W niektórych sytuacjach może się okazać, że musimy złożyć dodatkowe formularze. I tak:

  • gdy żądamy dokonania wpisu ograniczonego prawa rzeczowego, hipoteki (potwierdzone notarialnie), to wypełniamy dodatkowo formularz KW-ZAD;
  • gdy uczestników wpisu jest więcej, dodajemy wypełniony formularz KW-WU;
  • jeśli księga wieczysta ma obejmować więcej niż jedną działkę ewidencyjną, dodajemy wypełniony formularz KW-OZN;
  • jeśli wniosek składa pełnomocnik właściciela nieruchomości, dodaje wypełniony formularz KW-PP.

Powyższe formularze dostępne są pod tym adresem.

Musimy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez sporządzające je instytucje, takie jak sądy, notariusz czy organy administracyjne.

Należy brać pod uwagę, że zdobycie różnych dokumentów może potrwać nawet do dwóch tygodni. Ponadto wypis i wyrys z mapy są ważne przez 3 miesiące, więc nie należy zwlekać ze składaniem całości dokumentacji.

Ile zapłacimy za wpis do księgi wieczystej?

Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 100 zł. Należy też mieć na względzie, że poniesiemy opłaty za poświadczone dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Za wydruk wypisu i wyrysu zapłacisz 150 zł (140 zł za elektroniczną wersję). Jeśli w skład Twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym – zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Za wpis hipoteki do rejestru zapłacimy 200 zł. Należy też pamiętać o podatku wynoszącym 19 zł.

Wysokość wszystkich opłat w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz.1398).

Założenie księgi wieczystej z pomocą notariusza

Jeśli sami nie czujemy się na siłach, możemy założyć księgę wieczystą za pośrednictwem notariusza. Wówczas jemu dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty. Wówczas notariusz, po zbadaniu dokumentacji, sporządzi wniosek o założenie księgi wieczystej i skieruje go do sądu.

Stawka notariusza za tę czynność jest regulowana prawnie – maksymalna wysokość opłaty jest zapisana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564).

Oprócz opłaty za swoje czynności, notariusz pobiera od klienta opłaty ustawowe, wymienione wcześniej.

O czym trzeba pamiętać

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 100 zł. Ale poniesiemy też opłaty za poświadczone dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Jakich terminów trzeba pilnować przy zakładaniu księgi wieczystej?

Zdobycie różnych dokumentów może potrwać nawet do dwóch tygodni. Ale trzeba pamiętać, że wypis i wyrys z mapy są ważne tylko przez 3 miesiące, więc trzeba działać niezwłocznie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >