Zanieczyszczenia powietrza mogą powodować nagłe zatrzymanie krążenia

Włoscy naukowcy wykazali, że jest związek między poziomem zanieczyszczenia powietrza danego dnia a liczbą incydentów nagłego zatrzymania krążenia. Fot. Pixabay

Zanieczyszczenia powietrza zazwyczaj przyczyniają się do różnych problemów zdrowotnych związanych z płucami, a nawet z mózgiem. Jednak nowe badanie wykazało, że mogą one również wywoływać nagłe zatrzymanie krążenia.

Naukowcy twierdzą, że toksyczne chemikalia pochodzące z ruchu drogowego i przemysłu wykazują silny związek ze zwiększaniem ryzyka wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Badania, które powiązały zanieczyszczenia powietrza z incydentami NZK, wykonali włoscy naukowcy pod kierunkiem dr Franceski R. Gentile z IRCCS Policlinico San Matteo Foundation z Pawii. Otrzymane wyniki i wnioski zaprezentowali na kongresie European Society of Cardiology.

„Zbadaliśmy siedem powszechnych zanieczyszczeń powietrza i odkryliśmy, że wraz ze wzrostem stężenia każdego z nich wzrastało ryzyko wystąpienia incydentów nagłego zatrzymania krążenia” – powiedziała dr Francesca R. Gentile.

Jakie zanieczyszczenia powietrza powodują największe szkody?

Badanie przeprowadzone w południowej Lombardii we Włoszech ujawnia zależność między liczbą przypadków zatrzymania krążenia a poziomem zanieczyszczeń powietrza. Odkrycia po raz pierwszy identyfikują konkretne zanieczyszczenia, rzucając nowe światło na to, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na serce.

Zanieczyszczenia te obejmują pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz gazy, takie jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i benzen. Naukowcy twierdzą, że cząsteczki zanieczyszczeń przedostają się do krwiobiegu z płuc, potencjalnie prowadząc do chorób sercowo-naczyniowych, raka, demencji i innych schorzeń.

„Obserwowane zależności między stężeniami poszczególnych zanieczyszczeń a prawdopodobieństwem zatrzymania krążenia mogą być wykorzystane w przyszłości do przewidywania występowania tego zagrażającego życiu stanu w określonych obszarach geograficznych” – mówi dr Gentile.

Jak przeprowadzano badanie

Badanie zostało przeprowadzone w prowincjach Pawia, Lodi, Cremona i Mantua w południowej Lombardii, które obejmują 7863 km2 w obszarach metropolitalnych oraz wiejskich i mają ponad 1,5 miliona mieszkańców. Dane dotyczące dobowej częstości występowania zatrzymania krążenia w 2019 roku uzyskano z regionalnego rejestru zatrzymania krążenia Lombardia CARe. Informacje o dobowych stężeniach pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5), dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, dwutlenku siarki i ozonu na badanym obszarze przekazała regionalna agencja ochrony środowiska.

W 2019 r. w regionie objętym badaniem doszło do 1582 pozaszpitalnych zatrzymań krążenia, przy średniej dziennej częstości występowania 0,3 na 100 tys. mieszkańców. Stężenia PM10, PM2,5, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i dwutlenku siarki były istotnie wyższe w dniach, w których liczba incydentów NZK była powyżej mediany, w porównaniu z dniami, w których liczba ta była poniżej mediany.

Naukowcy ocenili także związek między stężeniem każdego zanieczyszczenia a prawdopodobieństwem wystąpienia zatrzymania krążenia powyżej wartości mediany. Po skorygowaniu o średnią dobową temperaturę wykazano zależność dla wszystkich badanych zanieczyszczeń, w tym ozonu, gdzie wzrost stężenia wiązał się z większym prawdopodobieństwem zatrzymania krążenia.

Przy okazji stwierdzono odwrotną zależność dla temperatury, okazało się, że prawdopodobieństwo zatrzymania krążenia wzrastało wraz ze spadkiem temperatury.

„Mamy nadzieję, że monitorowanie zanieczyszczeń powietrza może poprawić wydajność służby zdrowia poprzez uwzględnienie w modelach prognozowania karetek i systemach ostrzegawczych. Oprócz tego, że stanowi zagrożenie dla ekosystemu, mamy coraz więcej dowodów na to, że zanieczyszczone powietrze należy uznać za modyfikowalny czynnik, który przyczynia się do chorób układu krążenia” – powiedziała dr Gentile.

Według naukowców zanieczyszczenia powietrza przyczyniły się do co ósmego (12 proc.) wszystkich zgonów na świecie w 2019 r., przy czym połowa z nich była związana z chorobami układu krążenia.

Przeczytaj też:

Powiązane

Przepisy z PRL-u: Jak zrobić domowe krówki?

Czy trzeba zapylać pomidory w tunelu? Wyjaśniamy

Haubice M777 – królowe pola bitwy pomagają Ukrainie