Zakaz lotów międzynarodowych do końca roku? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zakaz lotów międzynarodowych do końca roku?

Zakaz lotów międzynarodowych do końca roku?

Rząd przygotowuje projekt rozporządzenia wydłużającego zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym do 31 grudnia 2020 r. Obecny zakaz obowiązuje do wtorku, 8 grudnia.

„Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (…) utraci moc z końcem dnia 8 grudnia 2020 r. Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie” – czytamy w projekcie rozporządzenia zamieszczonym w piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w BIP RM.

Rozporządzenie obowiązujące do 8 grudnia

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 listopada 2020 r., które obowiązują do 8 grudnia podano wykaz 9 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze

Zakazem lotu co do zasady objęte są państwa, w których 14-dniowa skumulowana liczba zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przekracza 440. Z zakazu wyłączone są państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy. Wyłączenie z wykazu państw członkowskich UE, EOG i Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów. Z kolei wyłączenie Ukrainy wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) obowiązkiem odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską.

„W przypadku wprowadzenia kraju pobytu na listę państw objętych zakazem lotów pamiętaj, że możesz skorzystać z alternatywnych form powrotu do kraju samochodem lub połączeniem lotniczym przez inne państwo, które nie figuruje w poniższym wykazie” – czytamy w Komunikacie MSZ dotyczącym rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym z 20 listopada.

W rozporządzeniu wprowadzono możliwość wyłączenia państw z listy państw objętych zakazem lotów, jeśli notyfikują one władzom RP wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie posiadający negatywny wynik testu na COVID-19. Minister Spraw Zagranicznych będzie ogłaszać w dzienniku urzędowym, w drodze obwieszczenia wykaz państw, które notyfikowały rozwiązania, o których mowa powyżej.

Lista państw i terytoriów, które są objęte zakazem lotu do 8 grudnia 2020 r.:

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Armenia, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA (z wyjątkiem lotnisk położonych na terenie stanów Illinois i Nowy Jork).

Lista pozostałych państw i terytoriów (bez państw UE i Ukrainy) ze współczynnikiem przekraczającym 440 zachorowań na 100 000 osób: Andora, Polinezja Francuska, Guam, Gibraltar.

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >