Wybory parlamentarne 2023. Kiedy będziemy wybierać posłów i senatorów?

Podczas wyborów parlamentarnych wybierzemy swych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Fot. Wikimedia Commons

Co ile lat w Polsce odbywają się wybory parlamentarne? Sprawdź, kiedy ostatnio wybieraliśmy przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Kiedy będziemy wybierać kolejnych?

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata. Ostatnie miały miejsce 13 października 2019 roku. Oznacza to, że kolejne powinny odbyć się jesienią 2023 roku.

Podczas wyborów parlamentarnych w naszym kraju obywatele Polski w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli, to znaczy 460 posłów oraz 100 senatorów, do dwuizbowego parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe albo zostanie przedłużona kadencja parlamentu w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Przedterminowe wybory mogą być zarządzone w szczególnych przypadkach, kiedy kadencja Sejmu zostanie skrócona przez Sejm lub Prezydenta RP.

Sposób przeprowadzania wyborów i sposób przeliczania głosów na mandaty parlamentarne określają działy III i IV ustawy Kodeks wyborczy z 2011 roku. Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów.

Także jesienią 2023 zgodnie z obowiązującym dotąd kalendarzem wyborczym powinny odbyć się wybory samorządowe. Ponieważ termin ten zbiegł się z konstytucyjnym terminem wyborów parlamentarnych, wybory samorządowe zostaną przesunięte. Sejm przyjął ustawę autorstwa PiS, która wydłuża kadencje samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że wybory samorządowe zostaną przesunięte, czyli nowych wójtów i burmistrzów wybierzemy dopiero w 2024 roku.

Skąd zbieg terminów? Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r., ale w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat.

Przeczytaj też:

Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

Powiązane

Wyniki Lotto 29.11.2022, godz. 14.00, wtorek [Multi Multi, Kaskada]

Środa: mecz Polska-Argentyna [Scenariusze, o której i gdzie oglądać]

Ewangelia na dziś: 29.11.2022