Włącz Radio Pogoda dziadkom! - Radio Pogoda - słuchaj radia

Włącz Radio Pogoda dziadkom!

Powiedz Rodzicom i Dziadkom, że jest radio, które przeniesie ich w zaczarowany świat wspomnień.  

Tu usłyszą piosenki Ireny Santor, Zbigniewa Wodeckiego, Czerwonych Gitar i wielu innych.  

Na swoje programy zapraszają Zygmunt Chajzer, Robert Janowski i Profesor Bralczyk.  

 

Włącz bliskim Radio Pogoda – tu zawsze będą wśród przyjaciół.  

Radio Pogoda