Ustawa o obronie Ojczyzny 2022 – co się zmieni w Wojsku Polskim?

Ustawa o obronie Ojczyzny ma zwiększyć liczebność i ulepszyć Wojsko Polskie Fot. Pixabay

Dowiedz się, jakie zapisy znajdują się w ustawie o obronie Ojczyzny. Sprawdź, jakie zmiany zajdą w Wojsku Polskim i ilu żołnierzy będzie liczyć nasza armia.

23 kwietnia weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Wprowadza ona szereg bardzo istotnych zmian w polskiej obronności. Dowiedz się, jakie to są zmiany.

Ustawa o obronie Ojczyzny – co się zmieni?

Jak informuje rząd, ustawa ma wzmocnić polskie wojsko oraz sprawić, że będzie liczniejsze i wyposażone w nowocześniejszy sprzęt. Zajdą następujące zmiany:

  • zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. (obecnie jest to około 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej). Po wejściu nowych przepisów liczba żołnierzy zawodowych ma wynieść 250 tys. a żołnierzy WOT – 50 tys.;
  • wzrost budżetu na obronność;
  • modernizacja techniczna;
  • wprowadzenie nowego podziału rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Będzie też możliwa dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Według przepisów powstaną: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie); służba zasadnicza – dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej); służba terytorialna i rezerwowa.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – co to jest i na czym polega?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest przeznaczona dla ochotników. Odbędą oni trwające 28 dni przeszkolenie podstawowe, a następnie przez 11 miesięcy będą przechodzić szkolenie specjalistyczne. Ten, kto przejdzie ten kurs, uzyska prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Tego typu rozwiązanie ma sprawić, że w naszym kraju będzie duża liczba odpowiednio przeszkolonych rezerwistów.

Budżet wojskowy z nowymi funduszami

Rząd chce pozyskać dodatkowe fundusze na uzbrojenie, zwiększenie liczebności i modernizację polskiej armii. Ma w tym celu zostać utworzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Po wprowadzeniu wszystkich przepisów z tego zakresu Polska będzie wydawać na obronność 3% PKB już w 2023 roku.

Planowanie po nowemu

Od teraz szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych będą określane co cztery lata na liczący 15 lat okres planistyczny. Bazując na określanych w ten sposób kierunkach szef MON będzie wprowadzać rozporządzeniami program rozwoju SZ.

Nowe przepisy

Zostaną też zmienione przepisy wielu obowiązujących dotąd ustaw regulujących funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Zostanie między innymi wprowadzone ułatwienie służby ochotnikom pragnącym przejść przeszkolenie wojskowe oraz zostanie stworzony nowy system zachęt dla kandydatów do służby. Ma on obejmować między innymi świadczenia motywacyjne. Zgodnie z propozycjami:

  • żołnierze zawodowi mający wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 25 lat, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy, otrzymają świadczenie motywacyjne sięgające 1500 zł;
  • żołnierze zawodowi z wysługą służby czynnej powyżej 28 lat i 6 miesięcy uzyskają prawo do świadczenia motywacyjnego wynoszącego 2500 zł.

Czytaj też:

Powiązane

Środa: mecz Polska-Argentyna [Scenariusze, o której i gdzie oglądać]

Ewangelia na dziś: 29.11.2022

Ukraina: wojna 2022 – dzień po dniu

1 comment

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? – Radio Pogoda – wiadomości, porady, informacje – słuchaj radia 3 marca 2022 - 14:50
[…] Wiadomości […]
Dodaj komentarz