Tych zabawek nie kupuj! Kontrola UOKiK

Jo-jo, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Wikimedia Commons

UOKiK skontrolował bezpieczeństwo zabawek. Dowiedz się, które z nich są niebezpieczne dla dzieci.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził bezpieczeństwo jo-jo oraz zabawek rosnących, czyli rozszerzających się pod wpływem wody.

Raport „Bezpieczne zabawki” sprawdza, czy dostępne na rynku zabawki nie zagrażają życiu i zdrowiu dzieci. UOKiK ocenił, czy dostępne na polskim rynku zabawki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1816, dalej: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów).

Ile zabawek z wadami?

UOKiK zbadał dwa rodzaje zabawek: rozszerzających się pod wpływem wody i jo-jo. Kontrolerzy Urzędu skontrolowali głównie zabawki importowane spoza terytorium Unii Europejskiej (82% zbadanych zabawek) i z innych krajów UE (15%) pochodzenia 3% zbadanych zabawek nie udało się ustalić. Wszystkie zabawki importowane spoza UE pochodziły z Chin (27 skontrolowanych). Z tej liczby aż 23 zabawki zakwestionowano (13 piłek jo-jo oraz 10 zabawek „rosnących”). 5 zabawek z UE pochodziło z Holandii – 3 z nich zakwestionowano. Nie wiadomo, gdzie wyprodukowano jedno zbadane jo-jo.

W zakwestionowanych zabawkach odnotowano takie nieprawidłowości jak:

  • brak oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zabawki (23 takie przypadki);
  • brak wymaganych ostrzeżeń (19);
  • brak instrukcji w języku polskim (7);
  • brak oznaczenia CE (5 przypadków);
  • wadliwie sporządzona deklaracja zgodności (5);
  • brak informacji, dzięki której można zidentyfikować zabawkę (4).

Wszystkie opisane zabawki (łącznie 31) przebadano w Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie. W 19 z tych 31 zabawek odnotowano niezgodności konstrukcyjne. Wśród odnotowanych wad stwierdzono również takie, które mogą się okazać bardzo niebezpieczne dla dzieci:

Zabawki „rosnące” po 24 godzinach moczenia w wodzie przekraczały dopuszczalne rozszerzone wymiary, co może stwarzać ryzyko zadławienia się, jeśli dziecko taką zabawkę połknie a ona zwiększy swa objętość w jego przełyku.

Wady ujawnione w zbadanych jo-jo dotyczą przekroczenia dopuszczalnego stosunku masy do współczynnika sprężystości, przez co jeśli sznurek owinie się na szyi dziecka, może doprowadzić nawet do jego uduszenia.

Po przeprowadzeniu badań UOKiK zakazał sprzedaży 13 zabawek, ponieważ powodują one potencjalnie zbyt duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia dzieci. Ze sprzedaży wycofano 8 piłek jo-jo oraz 5 zabawek „rosnących”.

Zobacz, w których zabawkach wykryto nieprawidłowości:

Źródło: UOKiK

Jak wybrać bezpieczną zabawkę dla dziecka?

Kupując w sklepie zabawki dla dziecka upewnijmy się, że posiadają one znak CE, które potwierdza zgodność produktu z wymaganiami bezpieczeństwa. Należy też zwrócić uwagę, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli na opakowaniu nie ma takiej informacji, to nie powinniśmy kupować takiej zabawki. Zwróćmy też uwagę, czy produkt posiada napisane po polsku instrukcje montażu użytkowania i konserwacji. Upewnijmy się też, że dobieramy zabawkę właściwą do wieku dziecka.

O czym pamiętać, kupując dziecku zabawki

Czy zabawki "rosnące" są bezpieczne?

Jeśli spełniają normy bezpieczeństwa. Jeśli przekraczają dopuszczalne rozszerzone wymiary, to może stwarzać ryzyko zadławienia się, jeśli dziecko taką zabawkę połknie a ona zwiększy swa objętość w jego przełyku.

Jakich informacji szukać na opakowaniu zabawki?

Należy też zwrócić uwagę, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli na opakowaniu nie ma takiej informacji, to nie powinniśmy kupować takiej zabawki.

Jak wybrać bezpieczne zabawki dla dziecka?

Upewnijmy się, że posiadają one znak CE, które potwierdza zgodność produktu z wymaganiami bezpieczeństwa.

Powiązane

14. emerytura w sierpniu – ile wyniesie? [Wyjaśniamy]

Jak dbać o stawy psa?

Wojna na Ukrainie 2022: dzień po dniu