Szczepionka Pfizer-BioNTech – jakie środki ostrożności

Szczepionka Pfizer-BioNTech. Fot. U.S. Secretary of Defense, Flickr

Jakie środki ostrożności zaleca producent odnośnie do Comirnaty, czyli pierwszej szczepionki przeciw COVID-19 stosowanej w Polsce? Czy wystosował jakieś specjalne ostrzeżenia?

Wiele osób przed wielką narodową akcją szczepień obawia się nowej szczepionki Pfizer-BioNTech. Co na ten temat mówi producent? Okazuje się, że zalecanych środków ostrożności i ostrzeżeń – które opracowano na podstawie reakcji tysięcy osób, które zaszczepiono podczas badań klinicznych, a także kilku milionów tych, które zostały już zaszczepione między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie czy Meksyku – jest naprawdę niewiele.

Do najważniejszych należą reakcje anafilaktyczne, które dotyczą osób z bardzo silną alergią, które miały już podobne reakcje w przeszłości (są to osoby, które na stałe muszą nosić przy sobie strzykawki z adrenaliną), a także ostrzeżenie dla osób z hemofilią – ale tu nie chodzi o podanie samej szczepionki Comirnaty, lecz o fakt ukłucia igłą oraz krwawienie i siniak, które pojawią się po iniekcji. Do tego dochodzą reakcje związane z lękiem przed igłą, producent zwraca też uwagę, że preparat może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem 7 dni od otrzymania drugiej dawki. Poniżej pełna lista ostrzeżeń i środków ostrożności wymienionych przez producenta.

Nadwrażliwość i anafilaksja

Zgłaszano przypadki zdarzeń anafilaktycznych. Zawsze powinny być łatwo dostępne odpowiednie metody leczenia i monitorowania w razie wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Po podaniu szczepionki zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez co najmniej 15 minut. Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Reakcje związane z lękiem

W związku ze szczepionką Pfizer-BioNTech, tak jak z każdą inną, mogą wystąpić reakcje związane z lękiem, w tym reakcje wazowagalne (omdlenia), hiperwentylacja lub reakcje związane ze stresem jako psychogenna reakcja na wstrzyknięcie z użyciem igły. Istotne jest zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć urazów w wyniku omdlenia.

Jednocześnie występująca choroba

Szczepienie preparatem Comirnaty należy przesunąć u osób z ciężką chorobą przebiegającą z gorączką lub u których występuje ostra infekcja. Występowanie łagodnej infekcji i (lub) niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia krwi

Tak jak w przypadku innych wstrzyknięć domięśniowych, szczepionkę Pfizer-BioNTech należy podawać z zachowaniem ostrożności osobom otrzymującym leczenie przeciwzakrzepowe lub u których występuje małopłytkowość lub inne zaburzenie krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia), ponieważ po podaniu domięśniowym u takich osób może wystąpić krwawienie lub mogą powstać siniaki.

Osoby z obniżoną odpornością

Nie oceniano skuteczności, bezpieczeństwa stosowania ani immunogenności szczepionki u osób z obniżoną odpornością, w tym u osób otrzymujących leczenie immunosupresyjne. Skuteczność produktu leczniczego Comirnaty może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością.

Okres utrzymywania się ochrony po szczepionce Pfizer-BioNTech

Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku.

Ograniczenia dotyczące skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTech

Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, szczepionka Comirnaty może nie chronić wszystkich osób, które ją otrzymały. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionki.

Comirnaty: Substancje pomocnicze

  • Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od potasu”.
  • Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od sodu”.
Szczepionkę Pfizer-BioNTech uważ się za wolną od sodu i od potasu. Fot. U.S. Secretary of Defense, Flickr

Przeczytaj też:

Szczepionka Pfizer-BioNTech – po rozmrożeniu i rozcieńczeniu

Szczepionka Pfizer-BioNTech – przechowywanie zamrożonych ampułek

Jak przebiega szczepienie Comirnaty w Polsce

Pierwsza partia – 10 tysięcy dawek szczepionki Pizer-BioNTech – dotarła do Polski w piątek 25 grudnia.

W sobotę 26 grudnia rozpoczęły się szczepienia tzw. grupy zero, czyli pracowników służby zdrowia. Jako pierwsza osoba w Polsce szczepionkę Comirnaty przyjęła Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie.

W niedzielę 27 grudnia rano premier Morawiecki osobiście odebrał na lotnisku Okęcie kolejną, tym razem większą partię szczepionki Pizer-BioNTech – 300 tys. dawek.

Powiązane

Czy trzeba zapylać pomidory w tunelu? Wyjaśniamy

Haubice M777 – królowe pola bitwy pomagają Ukrainie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 – jak to działa?