Quiz. III RP czy PRL? Wynik niższy niż 6/12 oznacza poważne braki - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Quiz. III RP czy PRL? Wynik niższy niż 6/12 oznacza poważne braki

Konstytucja z 29 grudnia w 1989 roku zapoczątkowała:

Reglamentacje i kartki obowiązywały w czasach:

Orzeł w koronie to godło Polski w czasach:

Kiedy rządzili Edward Gierek, Wojciech Jaruzelski i Stanisław Kania?

Polska weszła w skład Unii Europejskiej w czasach:

Plan Balcerowicza rozpoczął się w czasach:

Kiedy odbyły się dwa największe strajki nauczycieli przeciwko niskim wynagrodzeniom?

Kiedy odbyły się porozumienia sierpniowe?

Poniedziałek był oficjalnym dniem bezmięsnym w czasach:

Kiedy Polska wstąpiła do NATO?

Kiedy odbył się protest pod pomnikiem Adama Mickiewicza przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu "Dziady"?

Kiedy aresztowano kardynała Stefana Wyszyńskiego?