PPK: jak się wypisać? Wzór pisma, terminy

Pieniądze Fot. Kuba Wojciechowski

Jak się wypisać z PPK? Dowiedz się, jak wygląda wzór odstąpienia od pracowniczych planów kapitałowych i o jakich terminach pamiętać.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) z definicji są programem umożliwiającym Polakom dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Do PPK każdy pracownik jest zapisywany automatycznie.

Ponieważ na rachunku prowadzonym w PPK gromadzone są wpłaty od zapisanego do programu uczestnika, to częściowo z jego wynagrodzenia potrącane są składki (dla podstawowych wpłat własnych oznacza to zmniejszenie wynagrodzenia o 2%). Z tego powodu pensja pracownika będącego członkiem pracowniczych planów kapitałowych jest mniejsza. Nic więc dziwnego, że z programu wypisało się już 77 procent zatrudnionych, którzy nie chcą mieć obniżonej wypłaty, nawet jeśli w perspektywie miałoby to oznaczać odłożenie większej kwoty na emeryturę.

Jak wypisać się z PPK?

Aby przestać być uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych, należy wypełnić stosowną deklarację, którą następnie trzeba dostarczyć pracodawcy. Deklarację wypełnia się drukowanymi literami. Składa się ona z trzech części:

  • W pierwszej wpisujemy swoje dane osobowe;
  • W drugiej części wpisujemy dane zatrudniającego nas podmiotu (np. firmy);
  • W trzeciej części swoim podpisem musimy potwierdzić, że rozumiemy oświadczenia o rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK. Obok podpisu wpisujemy też datę.

Wzór deklaracji o odstąpieniu od PPK:

Źródło: gov.pl

Tak wypełnioną deklarację przesyłamy naszemu pracodawcy.

Terminy: uwaga za 4 lata

Po otrzymaniu deklaracji odstąpienia od PPK nasz pracodawca ma maksymalnie 7 dni na poinformowanie o rezygnacji instytucji finansowej prowadzącej rachunek emerytalny. W miesiącu złożenia deklaracji wycofania się z PKK pracodawca już nie wpłaca środków na PKK. Jeśli pracownik zrezygnował z programu po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, to te środki zostaną mu zwrócone.

Należy pamiętać, że rezygnacja z PPK nie jest jednorazowa i permanentna. Według przepisów deklaracja o odstąpieniu jest ważna tylko przez 4 lata – po tym terminie pracownik ponownie zostanie zapisany do pracowniczych planów kapitałowych. Aby się z nich wypisać, będzie musiał jeszcze raz złożyć deklarację o rezygnacji z PPK.

Powiązane

Kiedy wypada pełnia Księżyca w październiku 2022?

Wyniki Lotto 7.10.2022, piątek [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja] i EuroJackpot

Quiz: Jak dobrze pamiętasz telewizyjne gwiazdy PRL?

1 comment

Rick 31 maja 2022 - 10:01
dlaczego expert radzi jak się wypisać ?. To akcja przeciw a PPK to najpewniejsza i najlepsza metoda oszczędzania w długim terminie !
Dodaj komentarz