Paszporty – MSWiA planuje zmiany w październiku

MSWiA zamierza wprowadzić elektroniczne wnioski o paszport. Źródło: gov.pl

MSWiA chce wprowadzić elektroniczne wnioski o paszport, a przy ich składaniu nie będzie niezbędny dowód osobisty. System ma też nas powiadamiać o zbliżającej się dacie utraty ważności posiadanego dokumentu.

Według nowych przepisów nie będziemy już musieli składać papierowych wniosków o paszport, za to będziemy mogli korzystać z wielu rozwiązań cyfrowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o dokumentach paszportowych.

Przede wszystkim planuje się utworzyć Rejestr Dokumentów Paszportowych, który ma zastąpić dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) oraz lokalne ewidencje. Rejestr Dokumentów Paszportowych ma być częścią Systemu Rejestrów Państwowych, co ma między innymi zapewnić szybki obieg informacji. Uprawnione organy zyskają dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL. Wprowadzanie danych do rejestru odbywać się będzie bezpośrednio za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie tak jak obecnie, za pośrednictwem baz lokalnych.

Wniosek o paszport bez legitymowania dowodem osobistym

Dzięki utworzeniu Rejestru Dokumentów Paszportowych można będzie zastąpić papierowy wniosek o wydanie paszportu wersją elektroniczną. Wniosek generowałby urzędnik w aplikacji na podstawie danych podanych przez obywatela i dostępnych w rejestrach państwowych. Wniosek, po akceptacji, będzie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

Przy składaniu wniosku o paszport nie będzie też rygorystycznego żądania legitymowania się dowodem osobistym. Organy paszportowe będą mogły porównywać dane i potwierdzać tożsamość oraz obywatelstwo dzięki elektronicznym rejestrom.

Usługi elektroniczne

Projekt wprowadza szereg usług elektronicznych dla obywateli, między innymi:

  • sprawdzenie ważności paszportu,
  • unieważnienie dokumentu w razie utracenia go przez posiadacza
  • sprawdzenie danych osobowych
  • powiadomienia za pośrednictwem Rejestru Danych Kontaktowych o zmianach statusu paszportu, na przykład o zbliżającym się terminie utraty ważności.

Odciski palców już od 12-latków

Z 13. do 12. roku życia planuje się obniżyć granicę wieku związaną z terminem ważności paszportu i koniecznością składania podpisu. Oznacza to, że osoby po ukończeniu 12. roku życia będą musiały składać podpis, a także odciski palców. Paszporty wydawane osobom poniżej 12 lat będą ważne przez pięć lat.

Resort proponuje także uproszczenie procedury ubiegania się o drugie paszporty. Rozpoczynałaby się ona bezpośrednio u wojewody lub konsula z pominięciem MSWiA. Wydłużony zostałby też okres ważności takich paszportów z 2 do 3 lat.

Jedną z propozycji jest także możliwość wydania paszportu tymczasowego osobie, która już dysponuje dokumentem paszportowym. Ułatwiłoby to sytuację osób, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu, ale następnie go utraciły i, choć mają paszport, to nie dysponują nim w czasie podróży.

Propozycja reguluje też kwestie związane z opłatami paszportowymi. Planuje się między innymi zastąpienie rozbudowanego systemu ulg konkretnymi kwotami opłat i określenie katalogu osób uprawnionych do obniżonej opłaty. Opłata za paszport lub dokument tymczasowy nie może przekroczyć 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wejście w życie projektowanej ustawy planuje się na 18 października 2021 roku.

Wyrobienie paszportu: ile kosztuje?

Profil zaufany: jak wyrobić? [PORADNIK]

Tymczasowy profil zaufany – jak założyć? [PORADNIK]

Jak złożyć wniosek o emeryturę przez internet

Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym

Powiązane

Czy trzeba zapylać pomidory w tunelu? Wyjaśniamy

Haubice M777 – królowe pola bitwy pomagają Ukrainie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 – jak to działa?