Odśnieżanie chodnika. Czyj to obowiązek? Jak dochodzić odszkodowań po upadku?

Jeśli przydarzy się nam upadek na nieodśnieżonym chodniku, możemy dochodzić odszkodowania. Fot. Pixabay.com

Podczas śnieżniej i mroźnej zimy łatwo o upadek na śliskiej nawierzchni, zwłaszcza, gdy przykrywa ją warstwa nieuprzątniętego śniegu. Czy można w takiej sytuacji otrzymać odszkodowanie za złamaną lub zwichniętą rękę? Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika?

Dziś Michał Pustuła z programu „Radio Pogoda, w czym mogę pomóc?” zajął się sprawą pana Stanisława, który przewrócił się i potłukł na nieodśnieżonym śliskim chodniku. Na szczęście nic poważnego się nie stało poza delikatnym stłuczeniem prawej ręki, jednak upadek nie musiał skończyć się tak szczęśliwie. Pan Stanisław chciał wiedzieć, kto odpowiada za odśnieżanie chodnika, gdzie należy zgłaszać przypadki niewywiązywania się z tego obowiązku, a także w jaki sposób i od kogo można dochodzić odszkodowania za ewentualne wypadki na śliskiej nawierzchni.

Czyim obowiązkiem jest odśnieżanie chodników?

Poproszony o wyjaśnienie starszy inspektor Bogusław Kmieć ze Straży Miejskiej w Kielcach odpowiada:

Jeśli coś takiego widzimy i stan chodnika utrudnia nam poruszanie się, należałoby interweniować. Można problem z odśnieżaniem chodnika zgłosić straży miejskiej pod bezpłatnym numerem 986. Patrol straży pojedzie pod wskazany adres, sprawdzi, co się dzieje, dlaczego chodnik nie został odśnieżony. Jeżeli doszło do jakichś zaniedbań, strażnicy rozliczą osobę, która nie dopełniła swoich obowiązków.

Obowiązek odśnieżania chodnika, jak mówi inspektor, ciąży na każdym właścicielu posesji i każdym administratorze, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, czy tylko użytkownikiem takiej posesji. Na osiedlach mieszkaniowych najczęściej właścicielami wszystkich chodników są administracje osiedli. Zatem to do nich należałoby się zwrócić z prośbą o odśnieżenie chodnika. Zwykle administratorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. W miastach część ciągów pieszych może być własnością urzędu miasta.

Czy możemy dochodzić odszkodowania za złamanie ręki na nieodśnieżonym chodniku?

O odpowiedź na to pytanie Radio Pogoda poprosiło radcę prawnego Przemysława Witkowskiego.

– W pierwszej kolejności poszkodowany musi oszacować straty, jakie poniósł w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku. Jeżeli doznał jakiegoś złamania lub innego uszczerbku na zdrowiu, to powinien oszacować kwotę kosztów leczenia, rehabilitacji lub utraconego zarobku. Do zarządcy chodnika powinien wystosować wezwanie do zapłaty określonej kwoty – wyjaśnia radca Witkowski.

Oczywiście powinien udowodnić albo przynajmniej uprawdopodobnić to, co się stało. Trzeba udokumentować sam fakt upadku wynikający ze źle utrzymanej drogi. Najlepiej zrobić zdjęcie, a także poprosić osoby, które widziały to zdarzenie, o podanie danych, tak żeby można było wskazać ich jako świadków. Następnie, gdy poszkodowany udowodnił już, że do zdarzenia na nieodśnieżonym chodniku doszło, musi udowodnić wysokość szkody. Trzeba zbierać wszystkie rachunki, paragony.

W razie tego typu wypadku poszkodowany korzysta z ubezpieczenia OC zarządcy chodnika, który odpowiada za odśnieżania chodnika. Z reguły zarządca chodnika posiada ubezpieczenie OC na wypadek zdarzeń losowych. Zwykle to ubezpieczyciel pokrywa szkodę. Poszkodowany korzysta z ubezpieczenia podmiotu, który za szkodę odpowiada, czyli zarządcy chodnika, sami nie musi być ubezpieczony.

„Radio Pogoda, w czym mogę pomóc?”

Od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 Michał Pustuła rozwiązuje wszelkie kłopoty i sprawy, które zgłaszają słuchacze Radia Pogoda.

Jeśli mają Państwo kłopoty w rozwiązaniu różnych spraw, mogą Państwo zgłosić je za pomocą:

Odpowiedzi na Państwa pytania będzie można usłyszeć w programie „Radio Pogoda, w czym mogę pomóc?” od poniedziałku do piątku o godz. 14:00

Powiązane

Wyniki Lotto 29.09.2022, czwartek [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja, Ekstra Premia]

Najniższa emerytura 2023 – jaka będzie?

„Rolnik szuka żony 9” – co było w odc. 1?

1 comment

jo 2 lutego 2021 - 10:26
Warto może zaznaczyć, że jeżeli chodnik nie jest moją własnością ale przylega bezpośrednio do granicy mojej nieruchomości, to również na mnie spoczywa obowiązek jego odśnieżania i sprzątania.
Dodaj komentarz