Najniższa renta 2022 – ile wynosi?

Najniższa renta 2022 Fot. Clay Banks/Unsplash

Dowiedz się, ile wyniesie najniższa renta w 2022 roku oraz kiedy można utracić prawo do renty socjalnej. Wyjaśniamy, kiedy zostanie ustalona ostateczna wysokość waloryzacji świadczenia.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe: ile wynoszą?

Od 1 marca 2021 roku w wyniku waloryzacji minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1250,88 zł brutto czyli 1066,24 zł netto (na rękę). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 938,16 zł. W przypadku minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renty rodzinnej wypadkowej to świadczenie wynosi 1501,06 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to kwota 1125,79 zł.

Kiedy waloryzacja?

Takie kwoty najniższych rent obowiązują obecnie. Zostaną one zaktualizowane na początku roku (w lutym), kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje odpowiednie wskaźniki makroekonomiczne za miniony, 2021 rok. Wówczas te kwoty mogą ulec zmianie.

Renta socjalna – kiedy można ją stracić?

Od 1 marca 2021 r. renta socjalna wynosi 1250,88 zł. Prawo do jej otrzymywania zostaje zawieszone, w przypadku gdy dana osoba osiągnęła łączne dochody wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W skrócie oznacza to, że rentę socjalną zawiesza się, jeśli

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. – 3960,20 zł.

Sprawdź też:

Powiązane

Kiedy wypada pełnia Księżyca w październiku 2022?

Wyniki Lotto 7.10.2022, piątek [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja] i EuroJackpot

Quiz: Jak dobrze pamiętasz telewizyjne gwiazdy PRL?