Najem okazjonalny: Czym się różni od zwykłej umowy najmu?

Umowa najmu okazjonalnego lepiej chroni właściciela mieszkania przed nierzetelnymi lokatorami. Fot. Pixabay

Umowa najmu okazjonalnego zapewnia skuteczną ochronę właścicielowi mieszkania czy domu przed nierzetelnymi lokatorami. Nie oznacza to jednak, że pozbawia praw najemców. Przeciwnie, daje lokatorom poczucie bezpieczeństwa, ponieważ właściciel może wypowiedzieć umowę tylko w kilku określonych przez ustawę sytuacjach.

Po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego lokator musi wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania, jeśli nie będzie wypełniał warunków umowy, czyli będzie zalegał z płaceniem czynszu, niszczył mieszkanie lub będzie utrudniał życie innym lokatorom. Gwarantuje to umowa sporządzona w formie aktu notarialnego. W przeciwieństwie do standardowej umowy nie chroni ona lokatora przed eksmisją w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Najemcy, którzy nie wywiązują się z umowy najmu okazjonalnego, mogą być eksmitowani bez względu na stan zdrowia czy wiek, dotyczy to także dzieci i kobiet w ciąży.

Jak zawiera się umowę najmu okazjonalnego

Aby zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, należy przedstawić notariuszowi niezbędne dokumenty, w tym:

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiązanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu po wygaśnięciu umowy;
  • oświadczenie najemcy ze wskazaniem lokalu, do którego będzie mógł wyprowadzić się po wygaśnięciu umowy,
  • oświadczenie właściciela lokalu wskazanego przez najemcę, w którym zgadza się on na to, by najemca zamieszkał w jego lokalu po opuszczeniu wynajmowanego mieszkania.

O czym jeszcze warto wiedzieć

  • Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
  • Ten typ umowy mogą zawierać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań.
  • W ciągu 14 dni od zawarcia umowy najmu okazjonalnego wynajmujący ma obowiązek zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. 
  • Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, tak jak w wypadku standardowej umowy najmu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 

Przeczytaj też:

Powiązane

Wyniki Lotto 13.08.2022, sobota [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja, Ekstra Premia]

Quiz: “Lokomotywa” i inne wiersze Brzechwy. Jak dobrze pamiętasz ukochane rymowanki z dzieciństwa?

15 sierpnia 2022 – czy to dzień wolny? Czy sklepy będą otwarte?