Mandat drogowy – jak się odwołać od tej decyzji?

Jak złożyć odwołanie od decyzji o mandacie Fot. Lukas Plewnia/Wikimedia Commons

Dowiedz się, w jaki sposób odwołać się od mandatu drogowego. Wyjaśniamy, kiedy można się odwołać oraz jak to zrobić.

Jeśli otrzymałeś mandat drogowy i jesteś przekonany, że zostałeś ukarany niesłusznie, możesz złożyć odwołanie od tej decyzji.

Kiedy można się odwoływać

Oczywiście każda ukarana mandatem osoba ma prawo do odmówienia jego przyjęcia. Wówczas zostanie sporządzony wniosek do sądu o nałożenie na nią kary. Mamy prawo do odwołania, jeśli otrzymaliśmy mandat:

 • za postępowanie, które nie było wykroczeniem (np. w wyniku zmiany przepisów było wykroczeniem do 31 lipca, a ukarano nas 1 sierpnia);
 • za działanie, które ukarać może tylko sąd (np. jesteśmy za takie postępowanie zagrożeni karą aresztu, a nie mandatem);
 • za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć (np. przykład: parkujesz samochód w niedozwolonym miejscu, by ratować czyjeś życie);
 • za postępowanie powodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Jak napisać wniosek o uchylenie mandatu

Nie ma gotowego wzoru pisma odwołania od uchylenia mandatu drogowego, więc trzeba napisać go samemu. W takim wniosku muszą się znaleźć następujące elementy:

 • opis zdarzenia i okoliczności wyjaśniające, dlaczego powinien zostać uchylony;
 • twoje imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • seria i numer mandatu (znajdują się w jego prawym górnym rogu).

Sprawdź też:

Złożenie odwołania

Kiedy już napiszesz wniosek o uchylenie, musisz złożyć go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym wystawiono ci mandat. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • złożyć wniosek osobiście w biurze podawczym tego sądu;
 • wysłać go listem poleconym na adres tego sądu.

Teraz sąd wyznaczy ci datę posiedzenia, na którym zdecyduje, czy mandat powinien zostać uchylony, czy też nie. Powiadomienie przyjdzie pocztą. Na tym posiedzeniu sąd zadecyduje, czy mandat zostanie uchylony, czy też nie. Od jego decyzji nie ma już odwołania.

Ile mamy czasu na odwołanie?

Pamiętaj, że od chwili otrzymania mandatu masz 7 dni na złożenie odwołania od tej decyzji. Jeśli złożysz odwołanie już po tym terminie, to nie zostanie ono uznane.

Odwołanie od decyzji o mandacie - jak się odwołać?

Gdzie składamy odwołanie?

Kiedy już napiszesz wniosek o uchylenie mandatu drogowego, musisz złożyć go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym wystawiono ci mandat. Możesz to zrobić osobiście lub listem poleconym.

Czy istnieje wzór wniosku odwoławczego od mandatu?

Nie ma gotowego wzoru pisma odwołania od uchylenia mandatu drogowego, więc trzeba napisać go samemu. Musza się w nim znaleźć: nasze dane, opis sytuacji oraz seria i numer mandatu (znajdują się w prawym górnym rogu mandatu).

Ile mamy czasu na odwołanie?

Od chwili otrzymania mandatu masz 7 dni na złożenie odwołania od tej decyzji. Jeśli złożysz odwołanie już po tym terminie, to nie zostanie ono uznane.

Powiązane

Wyniki Lotto 29.09.2022, czwartek [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja, Ekstra Premia]

Najniższa emerytura 2023 – jaka będzie?

„Rolnik szuka żony 9” – co było w odc. 1?