Jak uzyskać emeryturę

Źródło: Pxhere.com

Żeby uzyskać emeryturę, trzeba przede wszystkim złożyć w ZUS wniosek o emeryturę i spełniać wszystkie wymagane warunki. Trzeba osiągnąć odpowiedni wiek, udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe, mieć ustalony kapitał początkowy. Wyjaśniamy m.in., od czego zależy wysokość emerytury, kiedy i jak złożyć wniosek o emeryturę, czy na emeryturze można pracować.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury wyliczana jest na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego  kapitału początkowego, środków zgromadzonych na subkoncie oraz wieku przejścia na emeryturę (co roku GUS publikuje tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które są podstawą do wyliczania emerytur).

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby mieć prawo do emerytury?

Prawo do emerytury nabywa osoba, która:
– osiągnęła powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
– ma zapisany na koncie w ZUS jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalnego, choćby 1 dzień.
Trzeba jednak pamiętać, że na nabycie prawa do emerytury nie ma wpływu staż pracy, ale ma on wpływ na jej wysokość, a także na prawo do otrzymywania emerytury minimalnej. Od 1 października 2017 r., aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną, trzeba wykazać się minimalnymi okresami składkowymi i nieskładkowymi (dla kobiet – 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a dla mężczyzn – 25 lat), jednak okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych.

Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę?

Zdecydowanie nie warto składać wniosków o emeryturę w czerwcu. Wynika to ze schematu waloryzacji. Co roku 1 czerwca przeprowadza się roczną waloryzację składek i w czerwcu podstawa obliczania emerytury podlega jedynie waloryzacji rocznej. W pozostałych miesiącach roku podstawa obliczania emerytury jest dodatkowo waloryzowana kwartalnie.

Przepisy nie określają terminu złożenia wniosku o emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS rozpatrując wniosek o emeryturę, sprawdza, czy są spełnione warunki wymagane do jej przyznania na dzień zgłoszenia wniosku. Jednak jeśli jedynym brakującym warunkiem do przyznania prawa do emerytury jest brak osiągniętego wieku emerytalnego, a jednocześnie wiek ten zostanie osiągnięty w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, ZUS wstrzyma wydanie decyzji przyznającej prawo do emerytury do dnia spełnienia warunku dotyczącego osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?
Wniosek o emeryturę można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w najbliższej jednostce ZUS, pocztą lub przez internet.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Osoby, które mają ustalony kapitał początkowy, nie muszą dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.
Osoby, które mają ustalonego kapitału początkowego, muszą dołączyć dokumenty potwierdzające swoje okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach.
Warto zadbać wcześniej o wyliczenie kapitału początkowego. Często się zdarza, że dokumentacja niezbędna do wyliczenie kapitału początkowego nie jest kompletna i trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Czy można pracować po przyznaniu emerytury?

Aby otrzymać wypłatę emerytury, emeryt musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy (nie dotyczy emerytur z urzędu, nie trzeba też zawieszać działalności gospodarczej). Następnie może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie obowiązują limity zarobków i emeryt może zarabiać bez ograniczeń.

Czy wysokość emerytury wzrośnie, jeśli opóźni się przejście na emeryturę?

Opóźnienie o rok przejścia na emeryturę i kontynuowanie w tym czasie powoduje wzrost emerytury o mniej więcej 8 proc. Najlepiej jednak zwrócić się do dorady emerytalnego, który wyliczy, o ile wzrośnie emerytura w konkretnym przypadku.

Czy po złożeniu wniosku o emeryturę można jeszcze składać wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego?

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego można złożyć w każdym momencie, także wtedy, gdy decyzja przyznająca emeryturę już się uprawomocni. Jednak emerytura w nowej wysokości będzie wypłacana nie wcześniej niż w miesiącu, w którym złożono wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego.

Co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz przejść na emeryturę

Co trzeba zrobić, żeby przejść na emeryturę?

Trzeba złożyć w ZUS wniosek o emeryturę i spełniać wszystkie wymagane warunki, przede wszystkim osiągnąć odpowiedni wiek, udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe i mieć ustalony kapitał początkowy.

Czy trzeba się zwolnić z pracy, żeby przejść na emeryturę?

Aby otrzymać wypłatę emerytury, trzeba rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Następnie może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u tego samego lub innego pracodawcy.

Czy emeryt może pracować i jednocześnie pobierać emeryturę?

Tak, może pracować, a jeśli ukończył powszechny wiek emerytalny, nie obowiązują go żadne limity zarobków.

Powiązane

Dzień Babci i Dziadka 2022 – najlepsze pomysły na prezenty [10 inspiracji]

Szałwia lekarska – właściwości i zastosowanie

Cepelia – prawdziwa sztuka ludowa