Poznaj zalety Ogólnopolskiej Karty Seniora! - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Poznaj zalety Ogólnopolskiej Karty Seniora!

Poznaj zalety Ogólnopolskiej Karty Seniora!

Ogólnopolska Karta Seniora to nie tylko karta zniżkowa, ale forma aktywizacji seniorów. Pomysłodawcą Programu jest Stowarzyszenie MANKO, które od 6 lat zajmuje się działaniami pro-seniorskimi. Poprzez Program OKS Stowarzyszenie zmienia wizerunek osób 60+ w społeczeństwie i mediach, pokazując seniorów jako aktywne, pełne pasji osoby.

,
Ogólnopolska Karta Seniora to nie tylko karta zniżkowa, ale forma aktywizacji seniorów. Pomysłodawcą Programu jest Stowarzyszenie MANKO, które od 6 lat zajmuje się działaniami pro-seniorskimi. Poprzez Program OKS Stowarzyszenie zmienia wizerunek osób 60+ w społeczeństwie i mediach, pokazując seniorów jako aktywne, pełne pasji osoby.

Czym jest Program Ogólnopolska Karta Seniora?

Głównym i fundamentalnym założeniem Programu OKS jest aktywizacja na trzech płaszczyznach: wśród seniorów, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Seniorzy, którzy posiadają OKS chętniej angażują się w życie społeczne, niejednokrotnie dzięki zniżkom mogą skorzystać z oferty kulturalnej, czy wyjazdowej. Przedsiębiorcy tworzą, często nową, grupę docelową, jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydając lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora ułatwiają do niej dostęp oraz dają impuls przedsiębiorcom do przystąpienia do Programu OKS.

Dla kogo?

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełniła formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna i bezterminowa. Upoważnia ona do zniżek w ponad 1100 punktach w całej Polsce. Są to między innymi: sanatoria i uzdrowiska, kawiarnie i restauracje, hotele, instytucje kultury oraz wiele punktów usługowych.

Kto przystąpił do Programu OKS?

Do Programu Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) przystąpiło już ponad 150 000 seniorów z całej Polski, a jej edycję lokalną wydało z nami 66 Gmin i Miast Przyjaznych Seniorom, m.in. Rzeszów, Ciechanów czy Sandomierz.

Inne działania

Stowarzyszenie MANKO to również wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora, który jest kolejnym narzędziem aktywizacji oraz edukacji osób 60+. Tworzony jest nie tylko przez specjalistów, ale także samych seniorów. Dzięki gazecie mają oni szanse na zgłębianie dotychczasowej wiedzy, zdobycie nowej oraz rozwijanie zdolności literackich.

Więcej szczegół znajdziecie na stronie: www.glosseniora.pl

POLECAMY!

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >